Arbuskulárně mykorhizní houby v konvenčně obdělávaných půdách: trosečníci, pomocníci nebo příživníci?

Název: Arbuskulárně mykorhizní houby v konvenčně obdělávaných půdách: trosečníci, pomocníci nebo příživníci?
Řešitelé: Janoušková Martina (řešitel)
Nagy Nejedlá Michaela (člen řešitelského kolektivu)
Chroustová Veronika (člen řešitelského kolektivu)
Josefiová Jiřina (člen řešitelského kolektivu)
Püschel David (člen řešitelského kolektivu)
Blažková (Voříšková) Alena (člen řešitelského kolektivu)
Buil Maldonado Paula Alejandra (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Číslo: GA19-14872S
Řešeno od: 2019
Řešeno do: 2021

Zpět na seznam