Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
GA526/09/0838 Koexistence nativních a inokulovaných arbuskulárně mykorhizních hub v kořenech hostitelských rostlin 2009 - 2012
574312 Kolonizace úhorů vzácnými rostlinami: Jakou roli hraje diverzita a identita arbuskulárně mykorhizních hub? 2012 - 2014
Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry. Subprojekt 3, Úkol 5: Dynamika klečových porostů – parametry prostorového modelu 2000 - 2004
Komplexní monitoring území NPČŠ – botanika 2008 - 2010
Komplexní vyhodnocení diverzity vybraných skupin cyanobakterií kombinovanými (molekulárními a fenotypovými) metodami. 2004 - 2006
Komunikují spolu erikoidně mykorhizní a ektomykorhizní hostitelské rostliny prostřednictvím mycelia erikoidních, ektomykorhizních a pseudomykorhizních hub? 2005 - 2006
Kontakt - CNR Firenze, Itálie 2004 - 2006
Kritické faktory reprodukce a zotavování populací šídlatek Isoëtes lacustris a I. echinospora v silně acidifikovaných jezerech 2007 - 2009
GA17-06825S Kryptická variabilita vodních rostlin způsobená mezidruhovou hybridizací a polyploidizací 2017 - 2019
Které funkční vlastnosti rostlin jsou spojeny s druhovými změnami v různě obhospodařovaných loukách? 2006 - 2008
Kulturní bezlesí na Králicku z hlediska možných krajinných změn 2008 - 2008
Kvetena České republiky - dokončení 2007 - 2009
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006
Land use, sociální změny a lesy v pravěku střední Evropy. Modelovací přístupy k interakcím člověka a životního prostředí 2019 - 2021
Strategie AV21 Les jako součást krajiny a zdroj poznání 2017 - 2017
GA17-13998S Lesní mikroklima - přehlížený článek mezi diverzitou rostlin a klimatickou změnou 2017 - 2019
LIFE15 NAT/CZ/000818 LIFE for Minuartia 2016 - 2020
Life history traits of the northwest European flora 2002 - 2005
206/07/1200 Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy? 2007 - 2011
Liší se vliv arbuskulárních mykorhizních hub na příjem a toleranci těžkých kovů hostitelskou rostlinou v závislosti na původu rostlinného a houbového symbionta? 2006 - 2007