Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
DG16P02M041 pokus 2020 - 2021
304100 Pokusná zahrada Třeboň 2019 - 2019
Polar ecology course - bio sciences - Supported by EEA grants & Norway grant 2015 - 2016
Polar ecology summer course - bio sciences 2016 - 2016
AV ČR - CONCYTEC, Peru Polyfazické hodnocení (morfologie a fylogenese) druhového složení sinic pobřežních tropických jezer ve středním Peru; vztah k eutrofizaci. 2013 - 2014
7AMB12AT015 Polyploidie, ekologická nika a demografický vývoj jednoletého mokřadního rostlinného druhu Cyperus fuscus 2012 - 2013
120810 Polyploidní komplex Campanula patula: Opakuje se polytopní evoluce? 2010 - 2012
Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu 2006 - 2008
Populační biologie a ekologie poloparazitických druhů na příkladu rodu Thesium 2006 - 2006
Populační biologie a ekologie poloparazitů na příkladu rodu Thesium 2006 - 2008
Populační struktura a odlišení druhu v rámci Trapeliopsis glaucolepidea agg. založené na multigenovém přístupu DNA-sekvencí 2003 - 2005
MGSII-19 Populační studie a vliv sukcese v populacích hvozdíku písečného českého v rámci realizačního projektu záchranného programu 2015 - 2016
Porovnání vybraných vlastností cyanobakterií a řas polárních oblastí a mírného pásma (polyfázický přístup). 2008 - 2009
CZ.1.07/2.2.00/28.0305 Postdoci (MŠMT - Mezioborová problematika) 2013 - 2015
P504/11/0402 Postglaciální kolonizace druhů Alnus glutinosa a Alnus incana: analýza DNA a fosilních záznamů 2011 - 2014
IAA6005603 Pozdně glaciální a holocénní vývoj vegetace v oblasti vltavského luhu na Šumavě. 1996 - 1998
GP13-18610P Pozoruhodný typ soužití různých cytotypů u Pilosella echioides: jediný známý sexuální systém s dominancí triploidů 2013 - 2015
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2011
Primární sukcese na hnědouhelných výsypkách: ovlivňují arbuskulární mykorhizní houby koexistenci rostlinných dominant a vice versa? 2004 - 2006
Primární sukcese na hnědouhelných výsypkách: ovlivňují arbuskulární mykorhizní houby koexistenci rostlinných dominant a vice-versa? 2004 - 2006