Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
Diversita flóry SR a ČR II – vyšší a nižší rostliny 2006 - 2007
Diversity a ecology of Cyanobacteria and Microalgae in selected Antarctic localities 2006 - 2007
L200051402 Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in field-collected samples and cultures - consolidation and development of methodic approaches 2014 - 2015
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
P501/12/1747 Diverzita a distribuce virů mezi lišejníky 2012 - 2015
LH12178 Diverzita a funkce nativních a vnesených arbuskulárně mykorhizních hub v intenzivní produkci zeleniny 2012 - 2014
GA206/03/1219 Diverzita cévnatých rostlin podél výškového gradientu na příkladu Západních Himalájí: nové přístupy ke studiu starého problému 2003 - 2005
Diverzita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19. století – národní dědictví světového významu (II) 2004 - 2006
Diverzita flóry Balkánu a východního Středomoří v českých a moravských herbářových sbírkách - národní dědictví světového významu (III) 2007 - 2010
GAUK-1074416 Diverzita lesních lišejníků – srovnání kulturních a pralesovitých porostů bučin a smrčin v ČR v kontextu pralesních rezervací v severních Karpatech a na Kavkaze 2016 - 2017
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
KJB600050803 Diverzita rostlinných druhů v komplexech sádek o různém stáří a disturbančním režimu 2008 - 2010
P504/12/1952 Diverzita saproxylickych organizmu v case a prostoru: Od historie krajiny pres ekologii spolecenstev k modelum prezivani druhu 2012 - 2015
Diverzita vegetace mezofilních a vlhkých luk 2008 - 2010
Diverzita vegetace mezofilních a vlhkých luk Bulharska 2008 - 2009
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2005 - 2006
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy. 2003 - 2007
278065 Dlouhodobá dynamika lesů ve střední Evropě: od odhadů k realistickému modelu 2012 - 2016
GA526/09/0549 Dlouhodobě udržitelná strategie sklízení medicinálních rostlin 2009 - 2012
51100899 „Does adventious resprouting" - mainly neglected trait, play a role in a fast spread of woody plants? 2011, 2012 - 2012, 2013