Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
Diverzita flóry Balkánu a východního Středomoří v českých a moravských herbářových sbírkách - národní dědictví světového významu (III) 2007 - 2010
GAUK-1074416 Diverzita lesních lišejníků – srovnání kulturních a pralesovitých porostů bučin a smrčin v ČR v kontextu pralesních rezervací v severních Karpatech a na Kavkaze 2016 - 2017
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
KJB600050803 Diverzita rostlinných druhů v komplexech sádek o různém stáří a disturbančním režimu 2008 - 2010
P504/12/1952 Diverzita saproxylickych organizmu v case a prostoru: Od historie krajiny pres ekologii spolecenstev k modelum prezivani druhu 2012 - 2015
Diverzita vegetace mezofilních a vlhkých luk 2008 - 2010
Diverzita vegetace mezofilních a vlhkých luk Bulharska 2008 - 2009
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2005 - 2006
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy. 2003 - 2007
278065 Dlouhodobá dynamika lesů ve střední Evropě: od odhadů k realistickému modelu 2012 - 2016
GA526/09/0549 Dlouhodobě udržitelná strategie sklízení medicinálních rostlin 2009 - 2012
51100899 „Does adventious resprouting" - mainly neglected trait, play a role in a fast spread of woody plants? 2011, 2012 - 2012, 2013
14-12262S Dopady měnících se růstových podmínek na přírůst dřevin, produkci porostů a vitalitu - nebezpečí či příležitost pro středoevropské lesnictví? 2014 - 2016
Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva 2006 - 2008
GA16-15012S Drivers of communities' temporal stability: the role of functional differences between and within species 2016 - 2018
613697 DRIVE4EU: Dandelion Rubber and Inulin Valorization and Exploitation for Europe 2014 - 2018
Druhy a poddruhy lišejníků popsané z ČR - význam pro taxonomii a biodiversitu 2007 - 2009
P505/12/P039 Důsledky opylování šváby na reprodukční úspěch druhu 2012 - 2014
PPK-270a/32/11 Dynamika litorální vegetace na poloostrově Lůsy (NPR Velký a Malý Tisý) ve vztahu k rybničnímu managementu 2011 - 2011
GA17-14620S Dynamika repetitivních sekvencí v raných stadiích evoluce apomiktických rostlin 2017 - 2019