Optimalizace managementu dolního úseku Labe s ohledem na přítomnost biotopu 3270 a zlepšení hydromorfologického stavu na základě mezioborové studie

Název: Optimalizace managementu dolního úseku Labe s ohledem na přítomnost biotopu 3270 a zlepšení hydromorfologického stavu na základě mezioborové studie
Řešitelé: Čuda Jan (spoluřešitel)
Petřík Petr (člen řešitelského kolektivu)
Wild Jan (člen řešitelského kolektivu)
Hadincová Věroslava (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel:
Číslo: SS03010279
Řešeno od: 2021
Řešeno do: 2023

Zpět na seznam