Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
TL02000314 Obnova výmladkového hospodaření: cesta k diverzifikaci využití společenského, hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů 2019 - 2021
19-10660S Odstranění estrogenů z odpadních vod hydrodynamickou kavitací v kombinaci s pokročilými oxidačními procesy 2019 - 2021
GA13-17118S Od vlastností druhu k jejich chování v prírode: odpovedi jedincu a populací 2013 - 2016
GA13-17118S Od vlastností druhů k jejich chování v přírodě: odpovědi jedinců a populací 2013 - 2016
14-22658S Oheň v postgalciální střední Evropě: jeho přehlížený historický i současný vliv na vývoj lesů 2014 - 2016
Okruh Pimpinella saxifraga jako modelová skupina pro studium populační struktury a cytotypové diferenciace u víceploidních druhů 2005 - 2006
TH03030469 On-line atlas rozšíření lišejníků v ČR pro aplikované využití v ochraně přírody 2018 - 2021
271011 Ovlivňují specifické podmínky hadcových půd diverzitu arbuskulárních mykorhizních hub? 2011 - 2012
Paleogenní společenstva rozsivek, cévnatých rostlin, hmyzu a ryb a jejich vývoj ve vulkanickém prostředí Českého středohoří 2005 - 2007
Paleogeografická rekonstrukce ústupové fáze kvartérního horského zalednění v Českém masívu. 2010 - 2013
GA17-11281S Paměť a posmrtný život klonálních rostlin 2017 - 2019
INTERREG - 100281957 Paměť krajiny - přeshraniční rozvojová opatření v Česko-Saském Švýcarsku na podkladu historie krajiny. 2017 - 2019
PHYLOGENY OF JUNCACEAE BASED ON COMPARISON OF CHLOROPLAST, NUCLEAR, MITOCHONDRIAL DATA AND MORPHOLOGY 2006 - 2006
PHYLOGENY OF JUNCACEAE WITH SPECIAL EMPHASIS TO MONOPHYLETIC JUNCUS SECT. STYGIOPSIS 2006 - 2006
Phylogeography and cytotype structure of Hieracium intybaceum (Asteraceae). 2009 - 2011
Pietro Andrea Matthioli - Tadeáš Hájek z Hájku: Herbář, jinak bylinář (kritická komentovaná edice) 2004 - 2008
GB14-36079G PLADIAS
Plant Fellows - Liancourt Plant Fellows 2013 - 2015
GA526/00/1443 Plevelová společenstva jako zdroje invazních rostlin: analýza pomocí geografických informačních systémů 2000 - 2002
FR-TI3/196 Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoku z čistíren odpadních vod 2011 - 2014