Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
Paleogeografická rekonstrukce ústupové fáze kvartérního horského zalednění v Českém masívu. 2010 - 2013
GA17-11281S Paměť a posmrtný život klonálních rostlin 2017 - 2019
INTERREG - 100281957 Paměť krajiny - přeshraniční rozvojová opatření v Česko-Saském Švýcarsku na podkladu historie krajiny. 2017 - 2019
PHYLOGENY OF JUNCACEAE BASED ON COMPARISON OF CHLOROPLAST, NUCLEAR, MITOCHONDRIAL DATA AND MORPHOLOGY 2006 - 2006
PHYLOGENY OF JUNCACEAE WITH SPECIAL EMPHASIS TO MONOPHYLETIC JUNCUS SECT. STYGIOPSIS 2006 - 2006
Phylogeography and cytotype structure of Hieracium intybaceum (Asteraceae). 2009 - 2011
Pietro Andrea Matthioli - Tadeáš Hájek z Hájku: Herbář, jinak bylinář (kritická komentovaná edice) 2004 - 2008
GB14-36079G PLADIAS
Plant Fellows - Gotzenberger Plant Fellows 2013 - 2015
GA526/00/1443 Plevelová společenstva jako zdroje invazních rostlin: analýza pomocí geografických informačních systémů 2000 - 2002
FR-TI3/196 Pokročilé technologie hygienického a toxikologického zabezpečení odtoku z čistíren odpadních vod 2011 - 2014
304100 Pokusná zahrada Třeboň 2019 - 2019
Polar ecology course - bio sciences - Supported by EEA grants & Norway grant 2015 - 2016
Polar ecology summer course - bio sciences 2016 - 2016
AV ČR - CONCYTEC, Peru Polyfazické hodnocení (morfologie a fylogenese) druhového složení sinic pobřežních tropických jezer ve středním Peru; vztah k eutrofizaci. 2013 - 2014
7AMB12AT015 Polyploidie, ekologická nika a demografický vývoj jednoletého mokřadního rostlinného druhu Cyperus fuscus 2012 - 2013
120810 Polyploidní komplex Campanula patula: Opakuje se polytopní evoluce? 2010 - 2012
Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu 2006 - 2008
Populační biologie a ekologie poloparazitických druhů na příkladu rodu Thesium 2006 - 2006
Populační biologie a ekologie poloparazitů na příkladu rodu Thesium 2006 - 2008