Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
51100899 „Does adventious resprouting" - mainly neglected trait, play a role in a fast spread of woody plants? 2011, 2012 - 2012, 2013
LTAUSA18 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
LTAUSA18007 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních a semiaridních ekosystémech Spojených států 2019 - 2022
14-12262S Dopady měnících se růstových podmínek na přírůst dřevin, produkci porostů a vitalitu - nebezpečí či příležitost pro středoevropské lesnictví? 2014 - 2016
Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva 2006 - 2008
GA16-15012S Drivers of communities' temporal stability: the role of functional differences between and within species 2016 - 2018
613697 DRIVE4EU: Dandelion Rubber and Inulin Valorization and Exploitation for Europe 2014 - 2018
Druhy a poddruhy lišejníků popsané z ČR - význam pro taxonomii a biodiversitu 2007 - 2009
P505/12/P039 Důsledky opylování šváby na reprodukční úspěch druhu 2012 - 2014
PPK-270a/32/11 Dynamika litorální vegetace na poloostrově Lůsy (NPR Velký a Malý Tisý) ve vztahu k rybničnímu managementu 2011 - 2011
GA17-14620S Dynamika repetitivních sekvencí v raných stadiích evoluce apomiktických rostlin 2017 - 2019
GA15-05466S Dynamika společenstev mykorhizních hub jako adaptace rostliny na podmínky prostředí 2015 - 2017
GA13-10377S Dynamika společenstev mykorhizních hub v průběhu sukcese na výsypkách ve vztahu ke změnám vegetace a vývoji půdy 2013 - 2017
Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině 2006 - 2008
Dynamika tvorby erikoidní mykorhizy a pseudomykorhizy na kořenovém systému společného hostitele 2004 - 2005
GA206/96/1115 Dynamika vývoje horské krajiny: aktuoekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť 1996 - 1998
ECODIS" (6th FWP STREP contract No. 518043-1) Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact 2005 - 2008
"ECODIS" (6th FWP STREP contract No. 518043-1) Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact 2005 - 2008
"ECODIS" (6th FWP STREP contract No. 518043-1) Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact. 2005 - 2008
Ecological significance of changes in concentration of nonstructural carbohydrates and nutrients in tissues of high-altitude plants 2013 - 2013