Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
COST E38.003 - Woody root processes 2005 - 2007
COST TD1209 - Alien Challenge 2013 - 2017
300901EU Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ 2017 - 2020
INTERREG ATCZ45 Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ 2017 - 2020
CYANOFIX 2000 - 2003
Cytotypová a genetická struktura sympatrických populací Vicia cracca 2006 - 2008
CzechPolarII – Czech Polar Research Infrastructure 2016 - 2019
GA17-07378S Časoprostorová rekonstrukce tropických cyklón a jejich vlivu na strukturu a diverzitu lesů v severovýchodní Asii 2017 - 2019
Červený seznam lišejníků ČR 2003 - 2005
Čištění odpadních vod v integrovaném biotechnologickém systému 2011 - 2015
GA17-09283S Člověk jako příroda: antropogenní dědictví v ekosystémech temperátního lesa 2017 - 2019
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 2005 - 2008
43-251177 Dálkové šíření Jasione montana - význam pro dynamiku druhu v krajině 2010 - 2011
DarkDivNet 2019 - 2020
Delivering alien invasive species inventories for Europe 2005 - 2007
Dendrochronologický výzkum pro potřebu projektu „Silva Gabreta Monitoring – Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu” 2017 - 2019
Dendroklimatologie invazní Pinus strobus a autochtonní Pinus sylvestris v České republice 2003 - 2005
TA01010356,TA04020455 Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků 2014 - 2017
P504/10/P021 Detekce izolátů arbuskulárních mykorhizních hub (AMH) vnášených do polních pokusů a vyhodnocení následných změn struktury společenstev AMH 2010 - 2012
GA15-09119S Determinants of local plant abundance: relative importance of fitness and stabilizing niche differences 2015 - 2017