Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
GA17-09283S Člověk jako příroda: antropogenní dědictví v ekosystémech temperátního lesa 2017 - 2019
DAISIE: Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe 2005 - 2008
43-251177 Dálkové šíření Jasione montana - význam pro dynamiku druhu v krajině 2010 - 2011
Delivering alien invasive species inventories for Europe 2005 - 2007
Dendrochronologický výzkum pro potřebu projektu „Silva Gabreta Monitoring – Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu” 2017 - 2019
Dendroklimatologie invazní Pinus strobus a autochtonní Pinus sylvestris v České republice 2003 - 2005
TA01010356,TA04020455 Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků 2014 - 2017
P504/10/P021 Detekce izolátů arbuskulárních mykorhizních hub (AMH) vnášených do polních pokusů a vyhodnocení následných změn struktury společenstev AMH 2010 - 2013
GA15-09119S Determinants of local plant abundance: relative importance of fitness and stabilizing niche differences 2015 - 2017
GA15-09119S Determinanty lokální hojnosti rostlin: relativní význam rozdílů ve fitness a stabilizujících procesech 2015 - 2017
Development of single copy nuclear markers for the Asteraceae 2006 - 2006
Diversita flóry SK a ČR II - vyšší a nižší rostliny 2006 - 2007
Diversita flóry SR a ČR II – vyšší a nižší rostliny 2006 - 2007
Diversity a ecology of Cyanobacteria and Microalgae in selected Antarctic localities 2006 - 2007
L200051402 Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in field-collected samples and cultures - consolidation and development of methodic approaches 2014 - 2015
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
P501/12/1747 Diverzita a distribuce virů mezi lišejníky 2012 - 2015
LH12178 Diverzita a funkce nativních a vnesených arbuskulárně mykorhizních hub v intenzivní produkci zeleniny 2012 - 2014
GA206/03/1219 Diverzita cévnatých rostlin podél výškového gradientu na příkladu Západních Himalájí: nové přístupy ke studiu starého problému 2003 - 2005
Diverzita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19. století – národní dědictví světového významu (II) 2004 - 2006