Pylový monitoring Krkonoš

Název: Pylový monitoring Krkonoš
Řešitelé: Svitavská Svobodová Helena (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: Krkonošský národní park
Řešeno od: 2022
Řešeno do: 2023
Shrnutí: Projekt je pokračováním dlouhodobého pylové monitoringu v Krkonoších (od roku 1997). Projekt nemá přímou finanční podporu. V terénu je využíváno služební vozidlo poskytované Správou Krkonošského národního parku. K převozu nutného materiálu z Průhonic na Krkonoše a zpět je projekt podporován ze zdrojů Oddělení paleoekologie BÚ (403 002 OVH).

Zpět na seznam