Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
GA206/09/0291 Celosvětová taxonomická monografie a rekonstrukce fylogeneze čeledi Potamogetonaceae 2009 - 2013
GA206/09/0291 Celosvětová taxonomická monografie a rekonstrukce fylogeneze čeledi Potamogetonaceae 2009 - 2013
Centre of Excellence for Environmental Chemistry and Ecotoxicology RECETOX 2002 - 2005
14-36079G Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS) 2014 - 2018
TE01020080 Centrum kompetence pro výzkum biorafinací 2012 - 2019
1M0571 Centrum pro bioindikaci a revitalizaci 2005 - 2011
Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2010
TE01020080 Centrum pro výzkum biorafinací 2012 - 2020
GA17-06548S Cizorodá DNA u ječmenů (Hordeum spp.) – jaké mechanismy na genomické úrovni podporují horizontální přenos genů u trav? 2017 - 2019
GA13-04454S Cizorodý genetický materiál v genomu Elymus repens a ostatních Triticeae: jeho charakteristika, původ a evoluční význam. 2013 - 2016
COBRA 2002 - 2005
Co nastane při změně rozmnožovacího systému u taxonů rodu Reynoutria? 2003 - 2006
Conselho Nacional de Pesquisa 2002 - 2006
GP206/09/P340 Co ovlivňuje výběr stanoviště mykoheterotrofních rostlin: abiotické faktory nebo symbiotické vztahy? Modelová studie orchideje Pseudorchis albida 2010 - 2014
GAP504/10/1486 Correlation of changes in mycorrhizal community and diversity of rare species on abandoned fields 2010 - 2014
Cosmopolitan plant genera from Juncaceae family: Molecular study of Juncus 2002 - 2003
COST E38 Woody roots processes
COST E38.003 - Woody root processes 2005 - 2007
COST TD1209 - Alien Challenge 2013 - 2017
300901EU Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ 2017 - 2020