Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
TE01020080 Centrum pro výzkum biorafinací 2012 - 2020
GA17-06548S Cizorodá DNA u ječmenů (Hordeum spp.) – jaké mechanismy na genomické úrovni podporují horizontální přenos genů u trav? 2017 - 2019
GA13-04454S Cizorodý genetický materiál v genomu Elymus repens a ostatních Triticeae: jeho charakteristika, původ a evoluční význam. 2013 - 2016
COBRA 2002 - 2005
Co nastane při změně rozmnožovacího systému u taxonů rodu Reynoutria? 2003 - 2006
Conselho Nacional de Pesquisa 2002 - 2006
GP206/09/P340 Co ovlivňuje výběr stanoviště mykoheterotrofních rostlin: abiotické faktory nebo symbiotické vztahy? Modelová studie orchideje Pseudorchis albida 2010 - 2014
GAP504/10/1486 Correlation of changes in mycorrhizal community and diversity of rare species on abandoned fields 2010 - 2014
Cosmopolitan plant genera from Juncaceae family: Molecular study of Juncus 2002 - 2003
COST E38 Woody roots processes
COST E38.003 - Woody root processes 2005 - 2007
COST TD1209 - Alien Challenge 2013 - 2017
300901EU Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ 2017 - 2020
INTERREG ATCZ45 Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ 2017 - 2020
CYANOFIX 2000 - 2003
Cytotypová a genetická struktura sympatrických populací Vicia cracca 2006 - 2008
CzechPolarII – Czech Polar Research Infrastructure 2016 - 2019
GA17-07378S Časoprostorová rekonstrukce tropických cyklón a jejich vlivu na strukturu a diverzitu lesů v severovýchodní Asii 2017 - 2019
Červený seznam lišejníků ČR 2003 - 2005
Čištění odpadních vod v integrovaném biotechnologickém systému 2011 - 2015