Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
LIFE15 NAT/CZ/000818 LIFE for Minuartia 2016 - 2020
Life history traits of the northwest European flora 2002 - 2005
206/07/1200 Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy? 2007 - 2011
Liší se vliv arbuskulárních mykorhizních hub na příjem a toleranci těžkých kovů hostitelskou rostlinou v závislosti na původu rostlinného a houbového symbionta? 2006 - 2007
204405S Live long, spread fast: the role of seed persistence in plant invasions 2019 - 2021
Lokální adaptace v rostlinných populacích: úloha mykorhizní symbiózy 2007 - 2010
Lokální adaptace v rostlinných populacích:úloha mykorhizní symbiózy 2007 - 2010
Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině 2003 - 2007
GAP504/11/0783 Lovci nebo zahradníci? Sledování interakcí mezi rostlinou a mikroby u bezkořenné masožravé bublinatky z transkriptomické perspektivy 2011 - 2014
GA206/09/0547 Mají houby z Ceratostomella komplex a morfologicky podobné askomycety konvergentní původ? 2009 - 2011
19-28807X Makroekologie rostlinných invazí: význam stanovišť a globální syntéza (SynHab) 2019 - 2023
Maloplošné a trvale udržitelné alternativní způsoby obhospodařování luk a lad s ohledem na biodiverzitu flóry a entomofauny. - návrh 2008 - 2012
Mamka to ví nejlépe: efekt matky u Plantago lanceolata a jeho potenciální role při ekologickém rozrůznění přírodních populací 2010 - 2012
Management akátových porostů v České republice 2009 - 2010
GA14-21715S Mechanisms of invasive alien plants' impact on bird communities: lessons from selected tree species introduced into the Czech Republic 2014 - 2016
Mechanisms underlying the PAH induced tumor promotion effects (effects on Gap Junctional Intercellular Communication) 2005 - 2006
Mechanismy nádorové promoce metabolitů toxických sinic 2008 - 2010
TH04030115 304403 TAČR Metodologie ex situ konzervace lokálních populací ohrožených druhů rostlin v měnících se klimatických podmínkách 2019 - 2022
Metody studia získávání živin a strukturálních změn kořenů ektomykorrhizních dřevinných druhův podmínkách horských ekosystémů 2005 - 2007
MGSII-29 MGSII-29 „Realizace záchranného programu pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen)“ 2015 - 2016