Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
GIANT ALIEN: Giant Hogweed (Heracleum mategazzianum) a pernicious invasive weed: Developing a sustainable strategy for alien invasive plant management in Europe 2002 - 2005
Glaciální, periglaciální a paleoekologické doklady vývoje krajiny Krkonoš. 2006 - 2008
grant na BF JčU České Budějovice
Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring (HARMONIOUS) 2017 - 2021
DF12P01OVV025 Herbářové sbírky jako národní kulturní dědictví – typy lišejníků popsaných z území ČR, jejich identifikace, digitalizace a internetová prezentace 2012 - 2015
Hieracium in the Czech Republic and Slovenia 2005 - 2006
P504/10/0456 Historie krajiny jako dynamicky proces - vliv na rozšíření druhů v minulosti 2010 - 2014
Hospodaření rašeliníků s minerálními živinami 2005 - 2007
Hybridizace v komplexu druhů Triticum aestivum - Elytrigia intermedia - E. repens: příklad možného toku genů plodina – planý příbuzný 2005 - 2007
GA206/09/1471 Charakteristiky druhů jako determinanty vlastností společenstev a ekosystémových funkcí v bylinných společenstvech s manipulovaným druhovým složením 2009 - 2012
Identifikace kritických fází životního cyklu u dvou ohrožených druhů cévnatých rostlin Dracocephalum austriacum a Gladiolus palustris 2005 - 2006
Imobilizace kadmia v půdě arbuskulárními mykorhizními houbami: role extraradikálního mycélia hub vlivů mykorhizy zprostředkovaných rostlinou 2007 - 2009
CZ.1.07/2.2.00/28.0305 Implementace vědy a výzkumu do výuky 2012 - 2015
Improvement of hazelnut growth performance through symbiotic microbes/biostimulant application 2019 - 2019
GA16-14649S Inaktivace fytohormonů typu cytokininů jejich N- a O-glukosylací – fylogeneze a význam pro utváření a evoluční vývoj mechanizmů hormonální homeostáze 2016 - 2018
projekt Ingenol Ingenol
INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
COST Action FP 1301 Innovative management and multifunctional utilization of traditional coppice forests - an answer to future ecological, economic and social challenges in the European forestry sector 2013 - 2017
Inovace výuky na přírodovědeckých fakultách českých vysokých škol - přednáškový cyklus prof. B.C. Husbanda (University of Guelph, Ontario): Evoluční ekologie a populační genetika rostlin 2007 - 2007
TJ02000281 Inovativní měření mikroklimatu jako podklad pro management lesů v NP Šumava 2019 - 2021