Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
Biodiversity and Ecosystem Functioning of High-Arctic Biological Soil Crusts. Verleyen E. (UGent) and Elster J. (USB) 2008 - 2022
BioHab – A framework for the co-ordination of Biodiversity and Habitats 2001 - 2005
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub 2005 - 2009
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard 2007 - 2010
Biologická a klimatická diverzita v centrální části Svalbardu. 2007 - 2010
dosud nepřiděleno Biologické charakteristiky a udržitelný management of Ambrosia artemisiifolia v Evropě 2015 - 2016
Bioplatform 2002 - 2005
TE01020080 BIORAF Centrum kompetence pro výzkum biorafinací 2016 - 2019
TN 01000048 BIOREFINERY Biorafinace jako oběhové technologie 2019 - 2020
Biostrat - Developing the EU Biodiversity Research Strategy 2006 - 2009
FR-TI3/778 BIOSTREAM - Čištění odpadních vod v integrovaném biotechnologickém systému 2011 - 2014
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích
GA206/99/1411 Biotické, mikroklimatické a mikrohydrologické interakce při genezi horských rašelinišť 1999 - 2001
DG16P02M041 Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy sinice a invazní rostliny 2016 - 2020
DG16P02M041 Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny 2016 - 2020
DG16P02M041 Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny (NAKI) 2016 - 2020
č.j. 13479/ENV/13_1088/330/13 Botanická zahrada Chotobuz jako významný ekoturistický bod Průhonic 2013 - 2014
2018-1-CZ01-KA202-048171 Botanické zahrady jako součást evropského kulturního dědictví 2018 - 2021
CA17122 - Increasing understanding of alien species through citizen science 2019 - 2023