Filtr

   

Identifikační kód Název Období realizace
TH04030244 Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách 2019 - 2022
TAČR TL0100298 Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovsé krajiny 2018 - 2020
Analýza revitalizačního procesu v bukových ekosystémech po imisním zatížení 2018 - 2020
2018-1-CZ01-KA202-048171 B-ARDENT! 2018 - 2021
Bezpilotní letoun pro řešení rostlinných invazí 2018 - 2019
Strategie AV21 - ROZE Ekologická infrastruktura krajiny 2018 - 2018
Strategie AV21 - ROZE Invazní paraziti a patogeny 2018 - 2018
207226NP Mikroklimatické charakteristiky přirozených vývojových stádií lesa a lesa ovlivněného disturbancemi a vyklizením dřevní hmoty 2018 - 2018
Objektivita: experimentální přístup k tradičnímu filozofickému problému 2018 - 2020
TH03030469 On-line atlas rozšíření lišejníků v ČR pro aplikované využití v ochraně přírody 2018 - 2021
300100 Pokusná zahrada Třeboň 2018 - 2018
GAUK 1308218 Přehlížená nádorovka Plasmodiophora cf. halophilae (Endomyxa: Phytomyxea) jako příklad souběžného Lessepského migranta do Středozemního moře 2018 - 2020
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2018 - 2018
MSM 200051801 Reconstruction of long-term changes in frequency and intensity of tropical cyclones in Northeast Asia 2018 - 2019
Strategie AV21 - ROZE Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2018 - 2018
The terrestrial Ecology Flagship in Ny-Ålesund: reinforcement and futher development – activities for 2018-2019. 2018 - 2019
GA18-18495S Udržování biodiverzity v afrických savanách: Jak se vypořádat s omezenými zdroji? 2018 - 2020
Upscaling of individual species dynamics to community trends in biodiversity and composition using vegetation change data sets 2018 - 2019
PPK-496a/31/18, 307205 Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2018 - 2018
LTC18007 Využití bezpilotních systémů (UAS) v monitoringu rostlinných invazí na různé prostorové i časové škále 2018 - 2021