Filter

   

Identification Code Title Realization Period
Setting targets for management of wet meadows in the landscape framework 2007 - 2011
Sledování vlivu procesů vyvolaných geoturismem na životní prostředí v Českém ráji s návrhem opatření k eliminaci negativních dopadů 2008 - 2010
7AMB12SK160 Souborné zpracování sinic Vysokých Tater 2012 - 2013
Spatial biodiversity patterns: role of energy, environmental heterogeneity, population sizes and phylogeny 2008 - 2010
Spatial historical information as a backround for planning and development of natural forest in Saxon-Bohemian Switzerland 2009 - 2011
Spatially-explicit realistic model of spreading of the invasive species Pinus strobus in Bohemian Switzerland 2005 - 2007
GA17-07378S Spatiotemporal reconstruction of tropical cyclones and their impact on the forest structure and diversity in Northeast Asia 2017 - 2019
Species pool limitation and guild structure as dominant forces of plant community composition 2006 - 2008
GA206/09/1471 Species traits as determinants of community and ecosystem properties in herbaceous plant communities: a manipulative approach using removal experiments 2009 - 2012
GA206/07/0668 Species traits, local differentiation and phenotypic plasticity as determinants of invasion success in congeneric plants 2007 - 2011
Species traits, local differentiation and phenotypic plasticity as determinants of invasion success in congeneric plants 2007 - 2011
Species 2000, Japonsko 2001 - 2004
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin 2005 - 2007
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002
GA 17-05506S Stable but dynamic: mechanisms underlying long-term dynamics of diversity in temperate grasslands 2017 - 2019
Standard pro management invazních druhů 2014 - 2014
Stanovení přechodových koeficientů POPs mezi půdou a rostlinami 2004 - 2005
Strategie AV21 - ROZE Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2018 - 2018
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
Strategy for overwintering of Microcystis sp. - Has Microcystin signal function? 2003 - 2005