Filter

   

Identification Code Title Realization Period
IAA600050820 Importance of genetic diversity for stand productivity and stability 2008 - 2010
TA03011184 Improvement of phytoremediation capacity and production potential of energy crops grown in contaminated and poor soils by means of endophytic and mycorrhizal symbionts 2013 - 2016
GA16-14649S Inactivation of cytokinin-type phytohormones via N- and O-glucosylation – phylogeny and significance in evolution of hormonal homeostatic mechanisms 2016 - 2018
Influence of recreational ctivities to water streams in selected protected areas. 2004 - 2008
jine Ingenol
INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
COST Action FP 1301 Innovative management and multifunctional utilization of traditional coppice forests - an answer to future ecological, economic and social challenges in the European forestry sector 2013 - 2017
Inovace výuky na přírodovědeckých fakultách českých vysokých škol - přednáškový cyklus prof. B.C. Husbanda (University of Guelph, Ontario): Evoluční ekologie a populační genetika rostlin 2007 - 2007
GAP506/11/0774 Integrating proteomic and genomic tools to contribute evolutionary processes across the plant kingdom with emphasis to the family of cytokinins 2011 - 2014
Integration of environmental, biological and management-related monitoring of fishponds: case study based on use of stable sensor system 2014 - 2016
GD206/08/H049 Integration of methodological approaches in current landscape 2008 - 2011
Integration of vegetation and soil historical records 2019 - 2020
Integrovaný výzkum biodiverzity a taxonomie aerofytických zelených řas v ekosystému tropického deštného lesa 2006 - 2008
INTERACT - International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic 2016 - 2019
Interaction of fern vegetation and soil on deforested areas affected by acid deposition 2006 - 2010
Interakce mezi ploidními úrovněmi v sympatrických populacích Hieracium echioides 2007 - 2009
Interakce rostlina-hmyz v horských oblastech v Ladakhu 2013 - 2015
International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic 2016 - 2021
Interplay of climate, human impact, and land erosion recorded in the natural archives of Stráznické Pomoraví (Czech Republic) 2008 - 2011
Introgresivní hybridizace u rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium Tausch): hrozí eroze genofondu význačného hadcového endemita? 2007 - 2009