Filter

   

Identification Code Title Realization Period
Ekologie expanzivních plevelů Bolboschoenus planiculmis a B. laticarpus a jejich regulace v různých systémech hospodaření 2004 - 2006
Ekotoxikologie persistentních organických polutantů životního prostředí 2003 - 2005
Endemické hybridogenní druhy jeřábů (Sorbus) české květeny – kritické zhodnocení pomocí moderních biosystematických metod 2004 - 2006
CZ0092 Energy plantations technology on contaminated land 2008 - 2011
č.sml. 03201032 Enlargement and reorganisation of the Collection of aquatic and wetland plants 2011 - 2012
764965 EpiDiverse 2017 - 2021
764965 Epigenetic Diversity in Ecology, EpiDIVERSE 2017 - 2021
GA18-05886S Ericoid mycorrhizal root revisited: diversity, ecophysiology and interactions of established vs. novel mycobionts of Ericaceae 2018 - 2020
Establishing of working team and conditions for education in the field of polar ecology and life in extreme environments 2011 - 2014
EU-based Production and Exploitation of Alternative Rubber and Latex Sources 2008 - 2012
European Pinus mugo complex - contribution of differentiation and hybridization to recent variation structure 2005 - 2007
Evaluation of the influence of controlled fishpond management on littoral vegetation in Lůsy peninsula (National Nature Reserve Velký a Malý Tisý) 2010 - 2010
Evolučně konzervativní a proměnlivé elementy v populační biologii rostlin 2004 - 2006
Evoluční vztahy a diferenciace cytotypů u ohroženého zvonku Campanula gentilis 2005 - 2006
Evoluční vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě 2006 - 2008
Evolutionarily conservative and non-conservative elements of plant life history 2004 - 2006
Evolutionary dynamics in diploid-polyploid angiosperm alliances 2006 - 2008
Evolutionary dynamics of diploid-polyploid angiosperm alliances 2006 - 2008
- Evolutionary history of Hippophae rhamnoides as a model of development of mountainous flora of Eurasia in the Neogene 2012 - 2015
Evolutionary history of relict serpentine populations of Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) in Central Europe 2006 - 2008