Filter

   

Identification Code Title Realization Period
Výzkum bioaktivních látek obsažených v oddencích křídlatky a jejich využití ve formě doplňků stravy 2006 - 2008
Výzkumné centrum Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub. 2005 - 2009
Výzkumné centrum „Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub“. 2005 - 2009
Výzkumný projekt AVČR Orlicko - Ochrana přírody jako limitující faktor ekonomického rozvoje
Výzkumný záměr MŠMT 0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
Výzkumný záměr MŠMT 0021622412 "INCHEMBIOL" (INterakce mezi CHEMickými látkami, prostředím a BIOLogickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni 2005 - 2011
VÝZNAM ARBUSKULÁRNÍ MYKORHIZY PRO LOKÁLNÍ ADAPTACE V ROSTLINNÝCH POPULACÍCH 2005 - 2006
GAP504/10/0843 Význam disturbancí pro dynamiku temperátních horských smrkových lesů - krajinný simulační model Šumavy 2010 - 2014
Význam hybridizace a polyploidizace v rámci Chenopodium album agg. 2005 - 2006
Významný český endemitní rožec Cerastium alsinifolium - evoluční historie, reprodukční úspěšnost a důsledky křížení s Cerastium arvense 2007 - 2009
Vztahy mezi dostupností živin, jejich využitím a úspěšnou expanzí dlouhostébelných trav do suchomilných travinných společenstev 2002 - 2004
Vztahy mezi molekulárními, fenotypovými a ultrastrukturálními vlastnostmi heterocytosních cyanobakterií 2003 - 2005
FR-TI3/778 Wastewaters reclamation in integrated biotechnology system 2011 - 2014
Water blooms and cyanotoxins in the Czech Republic - trends and neš toxicity mechanisms 2004 - 2006
Water blooms and cyanotoxins in the Czech Republic - trends and new toxicity mechanisms 2004 - 2006
GP206/09/P340 What drives habitat selection in mycoheterotrophic plants: abiotic factors or symbiotic associations? A case study of Pseudorchis albida (Orchidaceae) 2010 - 2014
Which functional traits of plants are associated with species changes in meadows subjected to different management regimes? 2006 - 2008
14-15414S Whole-genome processes interact with ecology and geography in shaping plant invasiveness: a global population-level study of the genus Phragmites 2014 - 2016
GA15-11805S Windstorms in the Czech Lands during the past 500 years 2015 - 2017
GA206/09/0291 Worldwide monograph of taxonomy and phylogeny of Potamogetonaceae 2009 - 2013