Filter

   

Identification Code Title Realization Period
Species traits, local differentiation and phenotypic plasticity as determinants of invasion success in congeneric plants 2007 - 2011
Species traits, local differentiation and phenotypic plasticity as determinants of invasion success in congeneric plants 2007 - 2011
Species 2000, Japonsko 2001 - 2004
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin 2005 - 2007
GA206/99/D083 Srovnávací studie invazních a neinvazních druhů rodu Atriplex 1999 - 2002
GA 17-05506S Stable but dynamic: mechanisms underlying long-term dynamics of diversity in temperate grasslands 2017 - 2019
Standard pro management invazních druhů 2014 - 2014
Stanovení přechodových koeficientů POPs mezi půdou a rostlinami 2004 - 2005
Strategie AV21 - ROZE Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2018 - 2018
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
Strategy for overwintering of Microcystis sp. - Has Microcystin signal function? 2003 - 2005
14-06802S Stress induced memory in clonal plants 2014 - 2016
Struktura a dynamika vegetace podél gradientu zeměpisné šířky a nadmořské výšky v lesnatých územích jižní Koreje 2009 - 2011
b1 Study of biotechnological potential of extremophilic and extremotolerant algae and cyanobacteria 2014 - 2017
7AMB12SK156 Study of changes in tree species distribution across altitudinal gradient in context of current climate change and ontogenetic tree species development 2012 - 2013
MGSII-19 Study of population biology and vegetation succession in populations of Dianthus arenarius subsp. bohemicus 2015 - 2016
Subprojekt 4-Paleoekologická geneze vegetačních a klimatických změn v průběhu holocénu v tundrové oblasti Krkonošský národní park. In: Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry, odpověd. řešitel-Vaněk J., KRNAP 2000 - 2004
Succession of vegetation in the landscape scales 2007 - 2010
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí
GA526/09/0549 Sustainable harvesting strategy of medicinal plants 2009 - 2012