Filter

   

Identification Code Title Realization Period
Introgresivní hybridizace u rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium Tausch): hrozí eroze genofondu význačného hadcového endemita? 2007 - 2009
Invasion by Heracleum mantegazzianum: the role of time and spatial scales 2008 - 2011
Invasion of native and exotic cattails and their hybrid in Michigan 2004 - 2007
GA 17-20201S Invasion vs. expansion - a mysterious origin of widespread weed Urtica dioica (Urticaceae) 2017 - 2019
Strategie AV21 - ROZE Invasive parasites and pathogens 2018 - 2018
MAD, Prioritní téma 14 Inventory of lichenized fungi of important habitats in Slovakia and the Czech Republic 2012 - 2014
749774 Investigation of plant biostimulating properties of feather protein hydrolyzate and the effects on symbiotic microorganisms 2017 - 2019
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů 2005 - 2007
Is fitness of Pinus strobus, an invasive species in the Czech Republic, influenced by Ericaceae and their symbiotic fungi? A comparison with native Pinus sylvestris 2009 - 2010
Is invasiveness of aquatic plants triggered by polyploidization? Story of Myriophyllum species. 2012 - 2015
271011 Is the diversity of arbuscular mycorrhizal fungi influenced by the specific conditions of serpentine soils? 2011 - 2012
Izolované populace rostlin a jejich vztahy se zdrojovými populacemi v evropských souvislostech: příklady ohrožených a chráněných druhů, Gentiana verna, Jurinea cyanoides a Gentianella sp. 2008 - 2012
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.
Jeseníky - letecké snímky, sm. 46/2005 2005 - 2005
KJB600050503 2005 - 2007
Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry. Subprojekt 3, Úkol 5: Dynamika klečových porostů – parametry prostorového modelu 2000 - 2004
Komplexní vyhodnocení diverzity vybraných skupin cyanobakterií kombinovanými (molekulárními a fenotypovými) metodami. 2004 - 2006
Komunikují spolu erikoidně mykorhizní a ektomykorhizní hostitelské rostliny prostřednictvím mycelia erikoidních, ektomykorhizních a pseudomykorhizních hub? 2005 - 2006
Kontakt - CNR Firenze, Itálie 2004 - 2006
Květena České republiky - svazek 8/2 2004 - 2006