Filter

   

Identification Code Title Realization Period
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
Diverzita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19. století – národní dědictví světového významu (II) 2004 - 2006
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy 2005 - 2006
Diverzita vegetace podél gradientu kontinentality na jižní Sibiři: klíč k pochopení raně postglaciální historie střední Evropy. 2003 - 2007
P504/12/P540 Do arable weeds evolve in response to crop cultivation? 2012 - 2014
51100899 „Does adventious resprouting\" - mainly neglected trait, play a role in a fast spread of woody plants? 2011, 2012 - 2012, 2013
Do non-indigenous species benefit from enemy release? A field comparison with native congeners 2007 - 2009
LTAUSA18007 Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních a semiaridních ekosystémech Spojených států 2019 - 2022
Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva 2006 - 2008
GA16-15012S Drivers of communities\\\' temporal stability: the role of functional differences between and within species 2016 - 2018
GA16-15012S Drivers of communities\\\\\\\' temporal stability: the role of functional differences between and within species 2016 - 2018
GA16-15012S Drivers of communities\\\\\\\\\\\\\\\' temporal stability: the role of functional differences between and within species 2016 - 2018
613697 DRIVE4EU: Dandelion Rubber and Inulin Valorization and Exploitation for Europe 2014 - 2018
GA15-05466S Dynamics of mycorrhizal communities as plant adaptation to environmental conditions 2015 - 2017
Dynamics of spreading of woody species in central European landscape 2006 - 2008
Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině 2006 - 2008
Dynamika tvorby erikoidní mykorhizy a pseudomykorhizy na kořenovém systému společného hostitele 2004 - 2005
ECODIS" (6th FWP STREP contract No. 518043-1) Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact 2005 - 2008
"ECODIS" (6th FWP STREP contract No. 518043-1) Dynamic Sensing of Chemical Pollution Disasters and Predictive Modelling of their Spread and Ecological Impact 2005 - 2008