Významné projekty

Významné projekty

Uvedeny jsou významné vědecké projekty, na nichž se pracovníci Botanického ústavu AV ČR podíleli či stále podílejí. Projekty jsou řazeny chronologicky podle roku, v němž byla studie zahájena. Některá témata zarhnují navazující projekty.

2016

Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny

Záchrana prioritního endemického druhu kuřičky hadcové

Integrace experimentální a populační biologie pomocí nových metod v mezioborové problematice – cesta k
excellenci s mladými vědci

2012

BIORAF: Centrum kompetence pro výzkum biorafinací

Implementace vědy a výzkumu do výuky 

LONGWOOD: Dlouhodobá dynamika lesů ve střední Evropě: od odhadů k realistickému modelu

2011

Vývoj a kalibrace modulární autonomní stanice pro měření vlhkostních a teplotních podmínek v rozsáhlých bodových polích

Nový přístup pro monitorování, hodnocení toxicity a hodnocení rizik sinicových toxinů – použití pasivních vzorkovačů

2009

Prostorově vázané historické informace jako podklad pro plánování péče a rozvoj přírodě blízkých lesů v Česko-Saském Švýcarsku

2008

EPTOCOL: Technologie pěstování rychle rostoucích dřevin na kontaminovaných půdách

1015_impatiens

PRATIQUE – Enhacements of Pest Risk Analysis TechniQUes

1029_stromatolit2

Evropský výzkum života v extrémním prostředí
CAREX: Coordination Action for Research Activities on Life in EXtreme

1030_taraxacum_koksaghyz_rodin1

EU-PEARLS: nový výzkumný projekt EU koordinovaný UR Wageningen, zaměřený na vývoj nových plodin pro produkci a využívání přírodního kaučuku a latexu v Evropě

2007

1027_svalbard

Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard

Biological and climate diversity of the central part of the Svalbard Arctic archipelago

cyanobacteria

Porovnání vybraných vlastností cyanobakterií a řas polárních oblastí a mírného pásma
(polyfázický přístup)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tvorba dormantních stadií a stresová odolnost polárních sinic a řas

multidisciplinarni1

Multidisciplinární výzkum Antarktické terestrické vegetace v rámci mezinárodního polárního roku

2005

1012_daisie-book_cover

Inventarizace nepůvodních organismů v Evropě
DAISIE – Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe

2004

1020_netykavka02

Zhodnocení globálních rizik ohrožujících evropskou biodiverzitu
ALARM – Assessing Large scale environmental Risk for biodiversity with tested Methods

2002

Rozmnožovací systémy jestřábníků a jejich odraz v populacích a evolučním potenciálu

2001

Digitalizace nejcennějších částí českých a moravských herbářových sbírek

Hybridizace v komplexu druhů Triticum aestivum – Elytrigia intermedia – E. repens: příklad možného toku genů plodina – planý příbuzný

1010_bolsevnik

Bolševník velkolepý: vytvoření strategie pro kontrolu invazního druhu
Giant Alien – Giant Hogweed (Heracleum mantegazzianum) a pernicious invasive weed: Developing a sustainable strategy for alien invasive plant management in Europe

1998

Odhalování diverzity a evolučních procesů u vodních rostlin
Na cestě k celosvětové monografii čeledi Potamogetonaceae

1023_poster2_kvetena7

Květena České republiky
Květena ČR jako naprosto základní pramen informací o rostlinách v ČR