PRATIQUE - Enhacements of Pest Risk Analysis TechniQUes (2008 - 2011)

PRATIQUE – Enhacements of Pest Risk Analysis TechniQUes

(2008 – 2011)

PRATIQUE je projekt 7. rámcového programu EU (č. KBBE-212459; https://secure.fera.defra.gov.uk/pratique/index.cfm), koordinátorem je Richard Baker, The Food and Environment Research Agency Sand Hutton, UK. Cílem projektu je revidovat a zlepšit nástroje používané v Evropě pro analýzu rizik vyplývajících z výskytů škodlivých organismů, včetně invazních (pest risk analysis – PRA). Toho bude dosaženo pomocí:

  • Shromáždění datových souborů nutných k vytvoření účinného PRA použitelného v celé Evropě
  • Multidisciplinárním výzkumem, který je zaměřen na zkvalitnění systémů využívaných v PRA
  • Důrazem na to, aby vzniklé schéma splnilo svůj účel, bylo účinné a uživatelsky příjemné.

Na projektu se podílejí pracovníci z oblasti analýzy rizik, rostlinolékařství, ekologie invazních druhů, ekonomové a experti na počítačové modelování risk ze 13 institucí v Evropské unii, jedné za Austrálie a jedné z Nového Zélandu. Z České republiky se na řešení projektu podílí Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích pod vedením P. Pyška ve spolupráci s Katedrou ekologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze (V. Jarošík).

Podrobnější informace lze nalézt na domovské stránce projektu (https://secure.fera.defra.gov.uk/pratique/index.cfm) a v následující publikaci:

Baker R. H. A., Battisti A., Bremmer J., Kenis M., Mumford J., Petter F., Schräder G., Bacher S., De Barro P., Hulme P. E., Karadjova O., Lansink A. O., Pruvost O., Pyšek P., Roques A., Baranchikov Y. & Sun J.-H. (2009): PRATIQUE: A research project to enhance pest risk analysis techniques in the European Union. – EPPO Bulletin 39: 87–93.

 

Kontakt:
prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
tel. 271 015 266
e-mail: pysek@ibot.cas.cz