Digitalizace nejcennějších částí českých a moravských herbářových sbírek

Digitalizace nejcennějších částí českých a moravských herbářových sbírek

Projekt podpořený sérií grantů GA ČR se společným jmenovatelem „Národní dědictví světového významu“ je zaměřen na identifikaci, digitalizaci a zhodnocení nejvýznamnějších herbářových položek – zpravidla nomenklatorických typů – uchovávaných v herbářových sbírkách na území České republiky.

digitalizace_1

Snímek trojrozměrných sbírkových předmětů. Foto M. Hladík

digitalizace_3

Neotypus Veronica triloba z herb. PRA. Foto M. Hladík

digitalizace_2

Neotypus V. triloba, detail. Foto M. Hladík

digitalizace_4

Digitální kamera v činnosti. Foto M. Hladík

Spolupracujícími pracovišti jsou především Botanické oddělení Národního muzea v Praze, Botanické oddělení Moravského zemského muzea v Brně a Herbářové sbírky Univerzity Karlovy v Praze.

Digitální snímky jsou uchovávány v archivní kvalitě a pak obvykle ve dvou úrovních komprimace podle účelu dalšího použití (přímé studium, Internet). Celkově bylo dosud (2012) vyfoceno ca. 17 tis. snímků. Přímá dostupnost snímků na Internetu je v přípravě.

Projekt se dosud zaměřoval na digitální zpřístupnění především typů (nomenklatorických standardů) z následujících sbírek: kolekce Th. Haenkeho, sicilská kolekce K. Presla, australský herbář K. Domina, bulharský materiál J. Velenovského, typové položky ze sbírky Münch-Bellinghausena, K. Vandase, E. Formánka, I. F. Tausche atd.

 

Plnění hlavního cíle projektu

Zpřístupnění významných herbářových položek světové badatelské veřejnosti – je doprovázeno řadou zajímavých a publikovatelných zjištění ať již např. konkrétních taxonomicko-nomenklatorických hodnocení jednotlivých typových položek, tak zjištění doplňující a upřesňující dosavadní znalosti o historii a obsahu herbářových sbírek, v nichž je projekt realizován. Příkladem může být postupné odhalování obsahu unikátní historické sbírky Münch-Bellinghausena ve fondech Moravského zemského muzea nebo nedávné nalezení souboru mnoha desítek typových položek taxonů v čeledi Asteraceae popsaných A. DeCandollem na podkladě sběrů Th. Haenkeho v univerzitních sbírkách v Praze (PRC).

 

Příklady prací publikovaných v rámci projektu nebo s jeho značnou podporou:

Domina G. et Štěpánek J. (2009): Typification of the name Orobanche canescens C. Presl (Orobanchaceae) with taxonomic notes. – Candollea 64(1): 31-37.

Kirschner J. (2009): Typification of Zaluzianskya villosa F. W. Schmidt (Scrophulariaceae – Manuleae). – South African J. Bot. 75: 588-590.

Kirschner J., Kirschnerová L. et Štěpánek J. (2007): Generally accepted plant names based on material from the Czech Republic and published in 1753-1820. – Preslia 79: 323-365.

Kirschner J. & Štěpánek J. (2011): Dandelions in Central Asia: a revision of Taraxacum section Stenoloba. – Preslia 83: 491–512.

Skočdopolová B. et Chrtek J. (2008): Wallroth´s collection of vascular plants in the herbarium of National Museum, Prague. – Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B, Hist. Nat., 64: 5-37.

Sutorý K. (2004, 2006): Material of type character in the Münch-Bellinghausen collection in the Moravian Museum, Brno (BRNM). 4. Anton Rochel. 5. Karel Bořivoj Presl. Acta Musei Moraviae, Sci. biol. 89: 203-227, 91: 165-179.

Sutorý K. (2008): What is Cynoglossum rotatum Velenovský? – Phytol. Balcanica 14: 255-256.

Štěpánek J., Kirschner J., Jarolímová V. et Kirschnerová L. (2011): Taraxacum nigricans, T. alpestre and allies in the Taraxacum sect. Alpestria: taxonomy, geography and conservation status. – Preslia, Praha, 83: 537–564.

 

Financování

(GA206/01/0687: Diverzita tropické flóry v českých herbářích: sbírky Th. Haenkeho, K. B. Presla a K. Domina; řešeno 2001-2003.
GA206/04/0995: Diverzita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19. století; řešeno 2004-2006.
GA206/07/1555: Diverzita flóry Balkánu a východního Středomoří v českých a moravských herbářových sbírkách; řešeno 2007-2010.) byla věnována v prvé řadě na kvalitní technické zajištění projektu. Předměty jsou snímány digitální středoformátovou fotokamerou Sinar p2 umožňující ve vysokém rozlišení snímat nejen ± ploché předlohy (tradiční herbářové položky lisovaných rostlin) ale i předlohy trojrozměrné.

 

Kontakty:
RNDr. Jan Štěpánek, CSc.
Tel.: 271015270
e-mail: stepanek@ibot. cas.cz

 

za Botanické oddělení Národního muzea v Praze
Mgr. Otakar Šída
e-mail: otasida@seznam.cz

 

za Botanické oddělení Moravského zemského muzea
RNDr. Karel Sutorý, CSc.
e-mail: ksutory@mzm.cz

 

za Herbářové sbírky UK v Praze
doc. RNDr. Jan Suda PhD
e-mail: suda@natur.cuni.cz