Tvorba dormantních stadií a stresová odolnost polárních sinic a řas (2007 - 2011)

Tvorba dormantních stadií a stresová odolnost polárních sinic a řas

(2007 – 2011)

Cyanobakterie a řasy patří k hlavním producentům v extremních podmínkách Arktidy a Antarktidy. Jsou dobře adaptovány k většině stresů, které v tomto prostředí působí (dlouhé zimní období s negativními teplotami, střídání vymrzaní a tání, vysušení, atd. Tvorba dormantních – klidových stádií je jednou s vlastností, jak se cyanobakterie a řasy těmto stresům brání. Ve sbírce autotrofních mikroorganismů v Třeboni uchováváme kmeny, které byly získané v různých částech polárních oblastí. Pro studium tvorby dormantních stádií jsme zvolili  oscilatoriální sinice z rodu Phormidium a zelené vláknité řasy z rodu Zygnema. Testujeme které fyzikálně – chemické parametry prostředí (teplota, záření, nadbytek .- nedostatek minerálních živin, atd.), jsou zodpovědné za tvorbu dormantních stádií a současně monitorujeme morfologické a strukturální změny, ke kterým dochází v proběhu těchto procesů.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kontakt:
doc. Ing. Josef Elster, CSc.
tel. 384 721 156
e-mail: jelster@butbn.cas.cz

Mgr. Jana Kvíderová, PhD.
tel. 384 721 156
e-mail: Chybná e-mailová adresa!

Mgr. Daria Tashyreva
tel. 384 721 156
e-mail: tashyreva@butbn.cas.cz

Mgr. Martina Pichrtová
tel. 384 721156
e-mail: pichrtova@butbn.cas.cz