Porovnání vybraných vlastností cyanobakterií a řas polárních oblastí a mírného pásma (polyfázický přístup) (2007 - 2011)

Porovnání vybraných vlastností cyanobakterií a řas polárních oblastí a mírného pásma (polyfázický přístup)

(2007 – 2011)

Od roku 2006 probíhá ve spolupráci s Komenského univerzitou v Bratislavě ekofyziologický výzkum cyanobakterií a řas. Na základě předešlých terénních zkušeností z různých části Arktidy a Antarktidy, byl vyizolován soubor 13 kmenů nevětvené vláknité řasy Klebsormidium, Klebsormidiophyceae, Streptophyta. Kmeny pochází z různých biotopů z Arktidy a Antarktidy a ze střední Evropy. Vláknité řasy Klebsormidium je jednou z ekologicky nejdůležitějších  skupin řas vyskytujících se v polárních oblastech. Taxonomické rozlišení v rámci této skupiny je velmi komplikované, díky morfologické jednoduchosti a plastičnosti této skupiny. Provádíme studium se zaměřením na kompletní posouzení ekofyziologických vlastností (Elster et al. 2008), 16S sRNA a morfologické plastičnosti se záměrem posoudit, zda se polární kmeny významně liší od kmenů pocházejících z mírného pásma.

cyanobacteria

cyanobaktérie

Kontakt:
doc. Ing. Josef Elster, CSc.
tel. 384 721 156
e-mail: jelster@butbn.cas.cz

RNDr. Lobomír Kováčik, CSc.
tel. +421-754 412 127
e-mail: kovacik@fns.uniba.sk