Význam introdukce a sortimentů dřevin pro památky zahradního umění

Význam introdukce a sortimentů dřevin pro památky zahradního umění

(DF12 001 OVV 005) z programu Národní a kulturní identita (NAKI) Ministerstva kultury České republiky.

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH MAP S ODBORNÝM OBSAHEM

 1. Kompoziční principy a vegetační prvky – Průhonický park – část park
 2. Soubor optimalizačních opatření a vegetační prvky- Průhonický park – část park

·         Mapa Introdukční hodnota

·         Mapa Kompoziční hodnota

·         Mapa Období založení

·         Mapa Soubor optimalizačních opatření a vegetační prvky

 1. Kompoziční principy a vegetační prvky- Průhonický park – část obora
 2. Soubor optimalizačních opatření a vegetační prvky- Průhonický park – část obora

·         Mapa Introdukční hodnota

·         Mapa Kompoziční hodnota

·         Mapa  Období založení

·         Mapa Soubor optimalizačních opatření a vegetační prvky

 1. Kompoziční principy a vegetační prvky- Kačina
 2. Soubor optimalizačních opatření a vegetační prvky- Kačina
 3. Kompoziční principy a vegetační prvky- Vrchotovy Janovice
 4. Soubor optimalizačních opatření a vegetační prvky- Vrchotovy Janovice
 5. Kompoziční principy a vegetační prvky- Praha Stromovka – Starý park
 6. Soubor optimalizačních opatření a vegetační prvky- Praha Stromovka – Starý park
 7. Stanovištní charakteristiky a vegetační prvky I. Syntéza topoklimatických parametrů – Průhonický park, mapa 1, mapa 2, mapa 3, mapa 4, mapa 5, mapa 6, mapa 7
 8. Stanovištní charakteristiky a vegetační prvky II. Syntéza fytosociologických dat – Průhonický park
 9. Stanovištní charakteristiky a vegetační prvky II. Syntéza topoklimatických – parametrů zámecký park Kačina, mapa 1,  mapa 2, mapa 3, mapa 4
 10. Stanovištní charakteristiky a vegetační prvky III. Syntéza topoklimatických parametrů – zámecký park Vrchotovy Janovice, mapa 1, mapa 2, mapa 3, mapa 4
 11. Stanovištní charakteristiky a vegetační prvky IV. Syntéza topoklimatických parametrů – Královská Obora Stromovka, mapa 1, mapa 2, mapa 3, mapa 4
 12. Stanovištní charakteristiky a vegetační prvky V. Syntéza topoklimatických parametrů – zámecký park Sychrov, mapa 1, mapa 2, mapa 3, mapa 4
 13. Stanovištní charakteristiky a vegetační prvky VI. Syntéza topoklimatických parametrů – Františkovy Lázně, mapa 1, mapa 2, mapa 3, mapa 4
 14. Introdukce stálezelených dřevin do vybraných významných památek zahradního umění – mapa 1, mapa 2, mapa 3, mapa 4

Certifikované metodiky a Památkový postup

Metodika popisu živých sbírek v památkách zahradního umění pro zápis do centrální evidence sbírek

Metodika pro evidenci živých sbírek v památkách zahradního umění

Metodika pro sledování a vyhodnocování procesu introdukce v památkách zahradního umění

Metodika záchrany a revitalizace introdukovaných dřevin v památkách zahradního umění

Památkový postup pro uplatnění zájmů a cílů památkové péče u objektů zahradního umění s vysokým podílem sbírek