EU-PEARLS: nový výzkumný projekt EU koordinovaný UR Wageningen, zaměřený na vývoj nových plodin pro produkci a využívání přírodního kaučuku a latexu v Evropě. (2008 - 2012)

EU-PEARLS: nový výzkumný projekt EU koordinovaný UR Wageningen, zaměřený na vývoj nových plodin pro produkci a využívání přírodního kaučuku a latexu v Evropě

(2008 – 2012)

Jedním z dvanácti partnerů je Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Přírodní kaučuk je jedinečný a cenný surový materiál, který je nezbytný pro průmysl, medicínu, osobní péči a dopravu. V současnosti je hlavním zdrojem gumovník, Hevea brasiliensis. Zvýšená celosvětová poptávka po přírodním kaučuku a latexu, plísňová (houbová) onemocnění schopná zničit plantáže stromů Hevea brasiliensis v jihovýchodní Asii a alergie na latex z Hevea brasiliensis – to jsou hlavní podněty pro vývoj alternativních domácích zdrojů latexu a přírodního kaučuku. Dva neslibnější zdroje jsou severoamerický keř Parthenium argentatum (guayule) a Taraxacum koksaghys (pampeliška koksaghyz). Konsorcium EU-PEARLS sdružuje zainteresované subjekty v EU i jinde, a to v oblasti výzkumu, vývoje a trvale udržitelného využití těchto rostlin, se zaměřením na vytvořením nových vazeb vytvářejících hodnoty.

1030_Taraxacum_koksaghyz_Rodin1

Taraxacum koksaghyz Rodin

1034_team

Expediční tým v údolí řeky Kegen v jihovýchodním Kazachstánu, a to v plné zbroji (zleva: prof. I.O. Baitulin, T. Baitulin, J. Kirschner, A. I. Baitulin, J. Štěpánek)

Projekt EU-PEARLS zahrnuje sběr a vytváření nových genetických zdrojů, výzkum biochemie a genetiky biosyntézy kaučuku, zemědělské pěstování guayule a koksaghyzu, zpracování rostlin a vývoj produktů. Analýza způsobu biosyntézy kaučuku z těchto rostlin, podpořená mapováním genů zahrnutých v biosyntéze kaučuku, pomůže rozpoznat potenciální překážky a urychlit tradiční pěstování pro komerčně využitelné výnosy kaučuku. Pomocné organismy budou zahrnovat Arabidopsis thaliana a kvasinky, Saccharomyces cerevisiae. Vylepšené rostliny budou testovány na efektivní růst a produkci kaučuku na polích v různých klimatických a půdních podmínkách v Evropě. Současně budou vyhodnocovány a optimalizovány metody produkce rostlin a získávání latexu a kaučuku. Navíc budou vyhodnocovány technické vlastnosti a ekonomický potenciál kaučuku extrahoveného z těchto rostlin. To bude hodnoceno na produkci specifickách prototypů, jako například chirurgických rukavic a pneumatik.

Botanický ústav AV ČR, v.v.i., hraje důležitou roli v iniciální fázi projektu. Naši pracovníci odpovídají za identifikaci a kolekce rostlinného materiálu (zejména Taraxacum koksaghyz Rodin v Kazachstánu a příbuzných druhů). V experimentálních podmínkách budou provádět i hybridizační pokusy s vhodnými asijskými druhy, zejména s ohledem na vyhledání produktivních hybridů s asexuálním způsobem rozmnožování.

Konsorcium EU-PEARLS je síť spolupracujících evropských organizací a účastníků z průmyslu, s potřebnými vědeckými a administrativními odbornými znalostmi a zkušenostmi z různých odvětví. Cílem je splnit úkoly projektu, které zahrnují zavedení dvou nových ekonomických rostlin do kultury a navazující zpracovatelský průmysl. Navíc budou zkoumány potenciální ekonomické, enviromentální a sociální dopady v oblasti práce, požadavků na vodu a půdu a znečištění.

 

1033_Taraxacum_koksaghyz_Rodin4

Taraxacum koksaghyz Rodin

1031_Taraxacum_koksaghyz_Rodin2

Taraxacum koksaghyz Rodin

1032_Taraxacum_koksaghyz_Rodin3

Taraxacum koksaghyz Rodin

1035_mapa

Oblast expediční činnosti BÚ AV ČR spolu s ECER, Kazachstán

EU-PEARLS je financován z programu „Seventh Framework Programme“ pro výzkum a technický rozvoj. Celkový rozpočet je 7,7 milionů Euro, z nichž 5,6 milionů bude pokryto z fondů EU. Partneři jsou z osmi zemí.

EU: ČR, Francie, Německo, Španělsko, Nizozemí
Přidružená země: Švýcarsko
Mezinárodní partner (ICPC): Kazachstán

dále: USA s vlastním financováním
Oficiální datum zahájení projektu je 1. dubna 2008. Projekt bude probíhat po dobu čtyř let.

Kontakt:
doc. RNDR. Jan Kirschner, CSc.
tel: 271 015 233
e-mail: kirschner@ibot.cas.cz
Další důležité kontakty:
Dr. Jan van Beilen
EU-PEARLS Dissemination and Exploitation Officer
Département de Biologie Moléculaire Végétale
Le  Biophore, Quartier Sorge
Université de Lausanne
CH-1015  Lausanne
Switzerland

tel. 0041-79-2962012
e-mail: Jan.VanBeilen@unil.ch

Dr. Hans Mooibroek
EU-PEARLS Coordinator
Wageningen UR
Agrotechnology & Food Sciences Group – Biobased Products
Department of Bioconversion
P.O.Box 17
NL-6700 AA Wageningen
Bornsesteeg 59 (Bldg 118)
NL-6708 PD Wageningen
The Netherlands

tel: +31-(0)317-480214
Reception Desk: +31-(0)317-480084
fax: +31-(0)317-483011
e-mail: hans.mooibroek@wur.nl

 

Partneři EU-PEARLS:

Agrotechnology and Food Innovations B.V. (A+F)  www.afsg.wur.nl  NL
Plant Research International B.V. (PRI)  www.pri.wur.nl  NL
Keygene N.V. (Keygene)  www.keygene.nl  NL
Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWUM)  www.uni-muenster.de/Biologie.IBBP/  DE
Université de Lausanne (UNIL)  www.unil.ch/dbmv/page8008_en.html  CH
Yulex Corporation (Yulex)  www.yulex.com  USA
Institute of Botany, Czech Academy of Sciences (IBOT)  www.ibot.cas.cz  CZ
Basque Institute for Agrarian Research and Development (NEIKER)  www.neiker.net  ES
Establishment Center Ecological Reconstruction (ECER)  www.nip.kz  KZ
Centre de coopération internationale en recherché agronomique pour le développement (CIRAD)  www.cirad.fr
www.gdp.univ-montp2.fr
 F
Vredestein Banden B.V. (VRB)  www.vredestein.com  NL
Stramproy Contracting B.V. (Stramproy)  www.stramproy.nl  NL