Implementace vědy a výzkumu do výuky – OPVK MŠMT 2012-2015

Implementace vědy a výzkumu do výuky – OPVK MŠMT

2012-2015

 

implementace_vedy_1

Měření struktury dřevin v primárním tropickém lese v Bruneji (září 2011, foto M. Svátek)

implementace_vedy_2

Herbářování položek sebraných z trvalých ploch v primárním tropickém lese v Bruneji (listopad 2011, foto R. Hédl)

 

Cílem projektu je implementovat moderní postupy a poznatky vědy do vývoje a výuky ve studijních programech Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Studentům budou zprostředkovány informace o projektech řešených na předních vědeckých pracovištích, což zvýší úroveň vzdělání v bakalářských, magisterských a dokrorských studijních programech. Vybraným studentům bude umožněno podílet se na několika běžících projektech v ČR i zahraničí. Budou se podílet na sběru a vyhodnocování dat a u vybraných studentů také formou řešení závěrečných prací, které tak budou součástí zde představovaného projektu.

Botanický ústav AV ČR je partnerem Mendelovy univerzity. Jeho zapojení je formou školení studentů podílejících se na řešení výzkumných projektů, formou krátkodobých stáží a účastí na konferencích se společnými příspěvky pracovníků Botanického ústavu a studentů a pracovníků Mendelovy univerzity.

Klíčová je spolupráce na několika běžících zahraničních projektech. V rámci předmětu Vegetační ekologie tropů budou zapojeny tyto projekty:

  • Brunej: dynamika primárního smíšeného nížinného dvoukřídláčového lesa. Od roku 2007 spolupracují Brunejská univerzita, Botanický ústav AV ČR, Mendelova univerzita a Univerzita Palackého na dlouhodobém monitoringu trvalých ploch založených v roce 1991. Opakované měření stromů umožňuje sledovat a modelovat dynamiku dřevin ve zkoumaném lesním ekosystému.
  • Malajsie: zapojení do mezinárodních projektů S.A.F.E. a Sabah Biodiversity Experiment, SBE.
  • Etiopie: agroekologie kávovníkových plantáží.
  • Argentina: výzkum vegetace formací caldenal/espinal.

 

Kontakt:
Mgr. MgA. Radim Hédl, PhD
Tel.: +420 541 126 219
e-mail: radim.hedl@ibot.cas.cz