27. 10. 2020
Doporučení proti šíření onemocnění COVID19 – aktualizace / COVID19 measures – update

20. 10. 2020
Návod pro práci z domova/Instructions for home office needs

12. 10. 2020
Opatření a doporučení proti šíření onemocnění COVID-19 / COVID-19 virus measures and recommendation

19. 6. 2020
Služební cesty – úprava podmínek/business trips – adjustment of conditions

17. 4. 2020
Provoz ústavu na základě uvolňování vládních nařízení/ Institute’s operation regarding to loosing of rules issued by the Government

5. 4. 2020
Schvalování služebních cest – příkaz č. 14/2020 / Business trips – updated Order

27. 3. 2020
Příkaz č. 11/2020 Pokyny k oznámení překážek na straně zaměstnavatele a způsob evidence práce z domova/Order No. 11/2020 Home Office and Obstacles to work on the part of the employer

27. 3. 2020
Další možnosti pro online schůzky / Other options for online meetings

20. 3. 2020
Pokyny k oznámení překážek na straně zaměstnavatele a způsob evidence práce z domova/Home Office and Obstacles to work on the part of the employer

20. 3. 2020
Informace ke koronaviru – poděkování a masek pro kolegy/ Infromation to coronavirus – acknowledgement and homemade masks for you

18. 3. 2020
pracovni cesty_nova pravidla/Business trips – new measures

18. 3. 2020
Úložiště informací k aktuální situaci / Gathering point for information about the current situation

16. 3. 2020
Upřesnění provozu oddělení BÚ / IB Department´s Operation clarification

16. 3. 2020
Opatření a doporučení proti šíření onemocnění COVID-19 / COVID-19 virus measures and recommendation

12. 3. 2020
Informace ke služebním cestám / Information to the business trips abroad

12. 3. 2020
Informace v souvislosti s sirenim koronaviru – Pruhonice / Information related to coronavirus spread – Pruhonice

10. 3. 2020
Opatření v souvislosti s epidemiologickou situací – práce z domova / Conditions of home office

3. 12. 2019
Přístroje z podpory AV ČR na rok 2020

4. 11. 2019
IBIS – spuštění ostré verze / IBIS productive version