Informace v souvislosti s sirenim koronaviru – Pruhonice / Information related to coronavirus spread – Pruhonice

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

včera večer jsme byli informováni jedním naším Průhonickým zaměstnancem, který pobýval minulý týden v Německu, že přišel do kontaktu s pozitivně testovanou osobou na koronavirus.

Zaměstnanec je od návratu (v sobotu) v dobrovolné karanténě na ubytovně Chotobuz, cítí se dobře a nemá žádné příznaky nemoci.  Další zaměstnanec, který s ním sdílí hygienické zázemí, má rovněž nařízenou karanténu.

Postupujeme dle doporučení lékaře a krajské hygienické stanice a situaci sledujeme.

Pokud se situace změní, budeme Vás informovat o dalším postupu. Opatření jsou v tuto chvíli pouze preventivní.

Pokud by se někdo i přesto necítil komfortně, doporučujeme plně využít možnosti práce z domova dle příkazu č. 6/2020.

S pozdravem

Jan Wild

Dear Colleagues,

Last night we were informed by one of our Průhonice employees, who stayed in Germany last week, that he came into contact with a person tested positive for coronavirus.

 

The employee has been in voluntary quarantine at the Chotobuz residence since returning (Saturday), feeling good and having no symptoms of illness. Another employee who shares hygiene facilities with him also has a quarantine order.

 

We follow the recommendations of the doctor and the regional hygiene station and we monitor the situation.

If the situation changes, we will inform you of the next steps. The measures are only preventive at this time.

 

If someone still does not feel comfortable, we recommend taking full advantage of the opportunity to work from home according to the order No. 6/2020.

 

Kind regards

Jan Wild