Návod pro práci z domova/Instructions for home office needs

Vážené kolegyně a kolegové,

 

v příloze tohoto mailu naleznete informace, které Vám mohou pomoci při práci z domova.

 

S přáním dobré imunity a radostné mysli

 

Jana Burdová

Za celé OIT

Návod

 

 

Dear Colleagues,

 

In the attachment to this email you will find information that can help you work from home.

 

Wishing you good health and a happy mind

 

Jana Burdová OIT

Instructions