IBIS – spuštění ostré verze / IBIS productive version

Milé kolegyně a kolegové,

 

Dovoluji si Vás informovat, že od 1. 11. je spuštěna aplikace IBIS. Zatím pouze pro formuláře. Docházka ještě není v provozu.

 

Přestože jsme velmi aktivně testovali, nemohu v tuto chvíli slíbit zcela bezproblémový chod. Případné nedostatky musíme doladit až v produktivní verzi. Potřebujeme zapojit všechny zaměstnance, abychom vše doladili až do poslední fáze, což jsou automatické přenosy některých dokumentů do účetního SW Helios.

 

Každý formulář má svoji zodpovědnou osobu. Těm prosím hlaste případné nedostatky. Kolegyně budou připomínky sbírat, třídit a zpracované přeposílat mně.

 

Zodpovědné osoby jsou:

Objednávky – paní Kubásková

Drobná vydání – paní Kašparová

Platby kartou – paní Peřinková

Faktury – paní Melčová

Zakázky – paní Dubovská

Vnitropodnikové faktury – paní Dubovská

Externí fakturace – paní Střílková

Žádost o přeúčtování – paní Dubovská

Majetek – zařazení, vyřazení, převod, knihy paní Strnadová

Průvodní list ke smlouvě – paní Doleželová

Žádost o přepravu – Pan Mrkvička

 

V Brně a v Třeboni se můžete obracet také na kolegyně, které mají na starost administrativu.

 

Přeji nám všem příjemnou práci v nové aplikaci

 

Pěkný den

 

Lenka Doleželová

 

Dear colleagues,

 

I would like to inform you that the IBIS application has been launched since 1 November. For now only for forms. Attendance is not yet finished.

 

Although we have been actively testing, I cannot promise a completely smooth running at the moment. We must accomplish any operational deficiencies in the productive version. We need to involve all employees in order to „fine-tune“ everything up to the last phase, which is automatic transmission of some documents to the accounting software Helios.

 

Each form has its own responsible person. Please report any deficiencies to them. Colleagues will collect the comments, sort them and forward to me.

 

Orders – Mrs. Kubásková

Reimbursement of small receipts – Mrs. Kašparová

Card payments – Mrs. Peřinková

Invoices – Mrs. Melčová

Cost center / Project – Mrs. Dubovská

Intercompany invoices – Mrs. Dubovská

External invoices – Mrs. Střílková

Re-invoicing – Mrs. Dubovská

Assets – (classification of assets, disposal of assets, books) – Mrs. Strnadová

Contract letter – Mrs. Doleželová

Car resrevation – Mr. Mrkvička

 

In Brno and Třeboň you can also contact colleagues who are in charge of the administration.

 

I wish you all a nice work in the new application

 

Best regards

 

Mgr. Lenka Doleželová Exelová

 

Zástupkyně ředitele pro ekonomiku

Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

Zámek 1, 252 43 Průhonice
tel. 271 015 239

Mobil 725 567 017
e-mail: Lenka.Dolezelova@ibot.cas.cz

www.ibot.cas.cz
www.pruhonickypark.cz