Pokyny k oznámení překážek na straně zaměstnavatele a způsob evidence práce z domova/Home Office and Obstacles to work on the part of the employer

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v souvislosti s nařízeními vlády a aktuální epidemiologickou situací byl vydán  příkaz č. 10/2020 a k němu příloha č. 1 (oba dokumenty v příloze) Pokyny k oznámení překážek na straně zaměstnavatele a způsob evidence práce z domova.

S pozdravem,

Jan Wild

Příkaz č. 10/2020(PDF, 178 kB)

Příloha (DOCX, 25 kB)

Dear Colleagues,

in view of the current measures of government and ongoing epidemiological situation, have been issued Director’s order No. 10/2020 – Home Office and Obstacles to work on the part of the employer.

The English version of this Order is without enclosure.

Kind regards,

 Order No.10/2020 (PDF, 160 kB)

Jan Wild