Služební cesty – úprava podmínek/business trips – adjustment of conditions

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Dear colleagues (Find the English version bellow)

v příloze naleznete příkaz, kterým se ruší veškerá omezení ke služebním pracovním cestám.
Od pondělí 22.6. tak můžete připravovat a schvalovat cesty do zahraničí jako před zavedením omezení kvůli šíření koronaviru.

Jediné omezení tvoří pojištění pro zahraniční cesty! Do odvolání, je nutné pro každou cestu vyžádat na personální oddělení (jaroslava.odvarkova@ibot.cas.cz) individuální schválení cesty pojišťovnou.
Předpokládáme, že toto omezení nebude trvat déle než 14 dní. O případných změnách Vás budeme informovat.

S pozdravem,
Jan Wild

Dear colleagues,

in the attachment you will find an order to lift all restrictions on business travel.
From Monday 22.6. you can prepare and approve trips abroad as before the introduction of restrictions due to the spread of coronavirus.

The only limitation is insurance for trips abroad! Until further notice, it is necessary for each trip to request individual approval of the trip by the insurance company. Please contact jaroslava.odvarkova@ibot.cas.cz when you plan the trip abroad.
We assume that this restriction will not last more than 14 days. We will inform you of any changes.

Kind regards,
Jan Wild