Provoz ústavu na základě uvolňování vládních nařízení/ Institute’s operation regarding to loosing of rules issued by the Government

Vážené kolegyně, vážení kolegové, (kindly find English bellow)

touto zprávou bych rád reagoval na Vaše množící se dotazy k postupnému uvolňování vládních nařízení a dalšímu fungování našeho ústavu.

Vedoucím oddělení doporučuji, aby od příštího týdne postupně omezovali počet členů svých týmů, kteří pracují v režimu home office nebo mají jiným způsobem omezenou docházku na pracoviště. Samotné opatření necháváme v platnosti proto, že riziko nakažení stále ještě trvá a většina dětí půjde do školy až v září. Chceme tím vyjít vstříc nejvíce zasaženým skupinám zaměstnanců, tedy rodičům s dětmi a zaměstnancům trpícím chronickým onemocněním, věku nad 60 let atd.

 

Pro výkon práce je důležitý osobní kontakt a permanentní nepřítomnost na pracovišti je zejména pro vedoucí velmi zatěžující. Mnozí z nás jsou již z e-komunikace patrně unavení a hromadící se mailová korespondence často nedokáže efektivně nahradit jednu osobní schůzku.

Na pracovišti je třeba důsledně dbát na to, aby nedocházelo ke zbytečnému kontaktu a dodržovat veškerá platná vládní nařízení. Tam, kde je více zaměstnanců v jedné kanceláři, nadále doporučuji dohodnout se na fungování tak, aby se necítil pokud možno nikdo z přítomných ohrožen (střídání se v kanceláři podle harmonogramu apod.). Rád bych také připomněl platnost nastavených pravidel. Nadále jsou v platnosti všechna hygienická opatření (mytí rukou, roušky, odstupy 2m, atd.), která je třeba s rozvolňujícími se opatřením dodržovat o to více.

 

V případě nařízení karantény některému ze zaměstnanců, je nutné, aby o takové situaci neprodleně informoval personální oddělení a zároveň sdělil, s kým byl na pracovišti v nedávné době v osobním kontaktu a v kterých prostorách se pohyboval.

 

Všechny dosud přijaté příkazy ředitele (6/2020 Opatření v souvislosti s nastalou epidemiologickou situací, 11/2020 Pokyny k oznámení překážek na straně zaměstnavatele a způsob evidence práce z domova, 14/2020 Pracovní cesty a cestovní náhrady) v souvislosti s šířením nemoci covid-19 zůstávají prozatím v platnosti.

 

Předpokládám, že v rámci uvolňování pravidel budeme fungovat dle následujícího harmonogramu:

 

Otevření Průhonického parku pro širší veřejnost směřujeme na termín 27. dubna. Obnovený prodej vstupenek bude probíhat přes okénko, které jsme instalovali do dveří prodejny. Očekávejte tedy zvýšený pohyb osob v parku a na parkovišti od tohoto termínu. Zaměstnanci přijíždějící na zámek parkují v autoprovozu.

 

Soukromé pobyty na Kvildě a Lužnici bude možné realizovat od 8. června. Pracovní pobyty jsou již umožněny.

 

Otevření Návštěvnického centra a všech dalších výstavních prostor v zámku je plánováno na 25. května.

 

Věřím, že uvedená opatření nám stávající situaci zase o něco usnadní a postupně se budeme vracet do zaběhlých kolejí.

 

Děkuji všem za spolupráci!

 

S pozdravem,

 

Jan Wild

 

*************************************ENGLISH*********************************************

Dear colleagues,

 

I would like to inform you about our institute´s further operation regarding to loosening of rules issued by the Ministry of Health.

Department´s Leaders are kindly asked to consider a number of their team members working from home (Home Office regime). Please, start with reducing the number from the next week. Home office shall be applied for parents (whose children cannot visit their schools), colleagues over 60 years of age, or suffering from chronic illness, etc.

 

Personal contact is important for the work performance and permanent absence from the workplace is particularly burdensome for managers. Many of us are already tired of e-communication and the accumulating mail correspondence often fails to effectively replace one personal meeting.

At the workplace, kindly avoid unnecessary contact and follow all the government regulations. In case you are more colleagues assigned to the same office, we recommend to agree on alternating in the office according to the schedule. However, if nobody feels to be threaten with the other colleagues presence in the same office, alternating is not requested any more. I would like to remind you that all sanitary measures (washing hands, drapes, 2m intervals, etc.) are still in force and should be followed even more with the loosening measures.

 

In case of any employee was ordered to stay at home for a quarantine, he or she must immediately inform the HR department about the situation. He or she must provide information about people met in person with the workplace.

 

All the Director´s orders issued in connection with the spread of Covid- 19 remain valid until further notice: 6/2020 (Epidemiological situation), 11/2020 (Home office and obstacles), 14/2020 (Business travels).

 

I suppose that we will operate according to the following timetable:

 

Průhonice Park shall be opened for public on 27/04. Starting with this date, kindly park in a car park.

 

Private stays in Kvilda and Lužnice will be possible from 8/06. Business stays are already possible.

 

The Visitor Center and all other exhibition are planned to open on 25/05.

 

Thank you all for your cooperation in the critical time period. I hope we will get back in our original way of working soon.

 

Jan Wild