Schvalování služebních cest – příkaz č. 14/2020 / Business trips – updated Order

Vážené kolegyně, vážení kolegové, (kindly find English bellow)

na základě uvolnění pravidel vydaných Ministerstvem zdravotnictví a vašich podnětů jsme upravili režim tuzemských služebních cest do podoby, která více odpovídá režimu, na který jste bývali zvyklí.

Pro snazší orientaci Vám níže uvádíme souhrn změn:

 • Tuzemské služební cesty budou nyní probíhat dle platného příkazu 6/2018, tzn. je možné opět schvalovat i vícedenní služební cesty. Zaměstnanec by si měl předem vždy ověřit, že v dané lokalitě sežene ubytování a stravování. A dále je povinen dbát všech platných vládních nařízení a opatření.
 • Služební cesty opět schvaluje vedoucí zaměstnanec s tím, že:
  •  k elektronickému schválení e-mailem žadatel přidává do kopie paní Audyovou (renata.audyova@ibot.cas.cz). Děje se tak z důvodu centrální evidence.
  • pokud je služební cesta schválená podpisem dokumentu, vedoucí zašle paní Audyové jeho sken.

 

Děkuji Vám za spolupráci.

 

Jan Wild

Příkaz ředitele 14/2020(PDF, 185 kB)

 

———————————————————————————————————————————————————-ENGLISH—————————————————————

 

Dear colleagues,

Regarding to loosening of rules issued by the Ministry of Health and your suggestions, requests and needs of your field researcher, we issued an Order of the Director, which modifies domestic business trips rules.

Kindly find a short summary bellow:

 • Domestic business trips follow a Director´s order number 6/2018 again. This means that multi-day business trips are allowed now. However, please check in advance, whether necessary accommodation and catering are available at the locality. Furthermore, please pay respect to all government´s regulations and measures.
 • Business trips shall be approved by Department Leaders again. The process is following:
  • Apply by e-mail and add Mrs. Audyová into the copy (renata.audyova@ibot.cas.cz). This measure is important for an evidence.
  • In case that the application is approved by the signature of the document, the Department Leader shall send Mrs Audyová a scan thereof.

 

Thank you for your cooperation.

 

Jan Wild

Director´s order 14/2020(PDF, 99 kB)