Úložiště informací k aktuální situaci / Gathering point for information about the current situation

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Dear colleagues (Find the English version bellow)

pro snazší přehled o informacích a opatřeních přijímaných naší institucí, v souvislosti se šířením nemoci COVID-19 a návazných opatřeních vlády, jsme vytvořili dvě místa, kde jsou shromažďovány všechny informace a pokyny rozesílané zaměstnancům emailem.

 

  • Intranet – přístupné pouze z vnitřní sítě

Na adrese  https://www.ibot.cas.cz/cs/blog/category/email/ naleznete důležité emaily řazené od nejnovějšího.

  • Složka poštovního klienta  – přístupné odkudkoliv přes doménové jméno a heslo

V poštovním klientovi MS Outlook nebo na webovém rozhraní poštovního klienta https://mail.ibot.cas.cz/owa/ si můžete zobrazit a přidat k Oblíbeným veřejnou složku COVID19 dle následujícího návodu:

  • Klikněte pravým tlačítkem na „Oblíbené položky“ a následně otevřete možnost „Přidat veřejnou složku k oblíbeným“.
  • Otevře se Vám následující okno, ve kterém klikněte na složku COVID19 a následně klikněte nahoře na „Přidat k oblíbeným“. Nyní by se složka měla zobrazovat oblíbených položkách.

 

 

 

Dear Colleagues,

For an easy overview of information and measures taken by our institution in relation to the spread of COVID-19 and the follow-up measures taken by the government, we have created two locations where all information and instructions sent by email are collected.

1) Intranet – accessible only from the internal network

At  https://www.ibot.cas.cz/cs/blog/category/email/  you will find important emails sorted by the latest.

2) Mail client folder – accessible from anywhere via domain name and password

In the MS Outlook mail client or on the mail client web interface https://mail.ibot.cas.cz/owa/, you can view and add to Favorites the Public folder COVID19 as follows:

  • Right-click on “Favorites” and then open “Add Public Folder to Favorites”.
  • The following window will open, in which you click on the folder COVID19 and then click on “Add to favorites” at the top. The folder should now be shown in your favorites.

 

Jana Vojířová

OIT