Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
TA01010356,TA04020455 Detekce a monitoring invazních druhů s využitím bezpilotních leteckých prostředků 2014 - 2017
GA14-06802S Stresem indukovaná paměť u klonálních rostlin 2014 - 2016
613697 DRIVE4EU: Dandelion Rubber and Inulin Valorization and Exploitation for Europe 2014 - 2018
GA14-21432S Rozklíčování faktorů určujících rozšíření lesních mykoheteretrofních rostlin: kombinace teoretického a experimentálního přístupu 2014 - 2016
GA14-21432S Rozklíčování faktorů určujících rozšíření lesních mykoheteretrofních rostlin: kombinace teoretického a experimentálního přístupu 2014 - 2016
7AMB14SK135 Molecular – morphological diversity and stress resistance of green filamentous algae Klebsormidium isolated from polar and temperate habitats 2014 - 2015
14-36079G Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS) 2014 - 2018
LH14285 Přežívání a šíření inokula arbuskulárně mykorhizních hub v půdě 2014 - 2016
Propojení monitoringu prostředí, biologických procesů a hospodaření v rybnících: případová studie založená na využití stabilního systému senzorů 2014 - 2016
COST Action FP 1301 Innovative management and multifunctional utilization of traditional coppice forests - an answer to future ecological, economic and social challenges in the European forestry sector 2013 - 2017
GP13-18610P Pozoruhodný typ soužití různých cytotypů u Pilosella echioides: jediný známý sexuální systém s dominancí triploidů 2013 - 2015
č.j. 13479/ENV/13_1088/330/13 Botanická zahrada Chotobuz jako významný ekoturistický bod Průhonic 2013 - 2014
GA13-04454S Cizorodý genetický materiál v genomu Elymus repens a ostatních Triticeae: jeho charakteristika, původ a evoluční význam. 2013 - 2016
GA13-02290S Význam hybridizace a polyploidizace v evoluci Chenopodium album agg.: od biosystematiky ke genovým expresím 2013 - 2017
TA03011184 Zvýšení fytoremediační a produkční kapacity energetických rostlin na marginálních a kontaminovaných půdách prostřednictvím endofytních a mykorhizních symbiontů 2013 - 2016
GA13-17118S Od vlastností druhu k jejich chování v prírode: odpovedi jedincu a populací 2013 - 2016
Plant Fellows - Gotzenberger Plant Fellows 2013 - 2015
GA13-17118S Od vlastností druhů k jejich chování v přírodě: odpovědi jedinců a populací 2013 - 2016
QJ1320234 Z odpadů surovinami 2013 - 2016
GA13-02290S Význam hybridizace a polyploidizace v evoluci Chenopodium album agg.: od biosystematiky ke genovým expresím 2013 - 2017