Molekulární fylogeneze Glomeromycota: od virtuálních taxonů k fylogeneticky vymezeným druhům a globální ekologii a biogeografii

Název: Molekulární fylogeneze Glomeromycota: od virtuálních taxonů k fylogeneticky vymezeným druhům a globální ekologii a biogeografii
Řešitelé: Kolaříková (roz. Sýkorová) Zuzana (řešitel)
Slavíková Renata (člen řešitelského kolektivu)
Krüger Claudia (člen řešitelského kolektivu)
Krüger Manuela (člen řešitelského kolektivu)
Kohout Petr (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: GA17-03921S
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019
Shrnutí: Tento projekt si klade za cíl 1) Vyvinout novou metodu pro amplifikaci a sekvenaci cca 2.5 kb úseku rDNA pokrývající téměř celou SSU, ITS a část LSU u kultur všech hlavních linií arbuskulárních mykorhizních (AM) hub a rovněž vzorků kořenů a půdy z terénu; 2) Určit bioinformatická kritéria pro různé úseky rDNA AM hub; 3) Objasnit taxonomický vztah mezi virtuálními taxony a skutečnými druhy AM hub; 4) Provést robustní fylogenetické analýzy a studovat ekologii AM hub v globálním měřítku.

Zpět na seznam