Lesní mikroklima - přehlížený článek mezi diverzitou rostlin a klimatickou změnou

Název: Lesní mikroklima - přehlížený článek mezi diverzitou rostlin a klimatickou změnou
Řešitelé: Wild Jan (řešitel)
Klinerová Tereza (člen řešitelského kolektivu)
Macek Martin (člen řešitelského kolektivu)
Hederová Lucia (člen řešitelského kolektivu)
Kopecký Martin (člen řešitelského kolektivu)
Müllerová Jana (člen řešitelského kolektivu)
Brůna Josef (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Číslo: GA17-13998S
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019
Shrnutí: Mikroklima vnímané organismy představuje zásadní ekologický faktor. V lesním prostředí je mikroklima určováno především proměnlivým korunovým zápojem, kde se od podmínek mimo les liší natolik, že je pravděpodobně schopné měnit dopad klimatické změny. Korunový zápoj je přímo ovlivňovaný způsobem hospodaření. To tak může být využito ke zmírnění jejího vlivu na lesní organismy. Vztah mezi korunovým zápojem a klimatickou změnou je však založen pouze na nepřímých důkazech. Proto plánujeme souběžné detailní terénní měření půdní a vzdušné teploty, vlhkosti světla a rostlinné diverzity v rozsáhlé síti lesních vegetačních ploch. To nám umožní: 1) vyhodnotit vztah mezi mikroklimatem a gradientem korunového zápoje, 2) odhalit odpověď rostlinné diverzity k teplotním podmínkám a oddělit jej od vlivu rostlinám dostupného světla a 3) zjistit propojení mezi klimatem pozorovaným na povrchu porostu a pod korunovým zápojem. S těmito znalostmi budeme moci zhodnotit schopnost zápoje modifikovat vliv klimatické změny na biodiversitu lesa.

Zpět na seznam