Klíč k evoluční úspěšnosti orchidejí: role celogenomových změn a ekologické speciace u druhově nejbohatší linie

Název: Klíč k evoluční úspěšnosti orchidejí: role celogenomových změn a ekologické speciace u druhově nejbohatší linie
Řešitelé: Trávníček Pavel (řešitel)
Hloušková Petra (člen řešitelského kolektivu)
Ponert Jan (člen řešitelského kolektivu)
Schmidt Philipp-André (člen řešitelského kolektivu)
Chumová Zuzana (člen řešitelského kolektivu)
Čertner Martin (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Číslo: GA17-18080S
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019

Zpět na seznam