Zpracování odborných podkladů pro návrh regulace vybraných invazních nepůvodních druhů a jejich pilotní aplikace na vybrané druhy

Název: Zpracování odborných podkladů pro návrh regulace vybraných invazních nepůvodních druhů a jejich pilotní aplikace na vybrané druhy
Řešitelé: Pergl Jan (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: MŽP
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2017
Shrnutí: Specifikace díla: Předmětem smlouvy je zpracování odborných podkladů pro návrh regulace vybraných invazních nepůvodních druhů a jejich pilotní aplikace na vybrané druh V návaznosti na plnění požadavků Úmluvy o biologické rozmanitosti a plnění povinností z Nařízení č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů, bude připraven návrh metodiky zásad regulace vybraných invazních nepůvodních druhů. Na základě rešerše stávajících odborných podkladů a zkušeností bude připravena popisná část rozšíření a dopadů vybraných invazních druhů, zahrnující postupy metod regulace. Následná stěžejní návrhová část naváže na popisnou část a pro pilotní organismy ze zástupců různých skupin nepůvodních druhů a invazních nepůvodních druhů (rostliny, živočichové) a typů jejich prostředí (vodní, terestrické) bude připraven souhrn opatření. Obsahem těchto opatření bude určení přístupu ke každému pilotnímu zástupci druhů zvlášť, určení metod regulace či eradikace (dle rozšíření a zařazení na unijním seznamu), způsob vymezení na území České republiky (textově i mapově) a určení prioritních míst zásahů.

Zpět na seznam