Monitoring trvalých ploch s pobřežnicí jednokvětou

Název: Monitoring trvalých ploch s pobřežnicí jednokvětou
Řešitelé: Kučerová Andrea (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: AOPK ČR
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2017
Shrnutí: Základní monitoring populace pobřežnice jednokvěté v síti trvalých ploch na všech 8 lokalitách v ČR zahrnoval sledování kvality vody (základní parametry), pořízení fytocenologických snímků, fotodokumentace a síťového plánku a odečtení počtu rostlin.

Zpět na seznam