Invaze vs. expanze - záhadný původ široce rozšířeného druhu Urtica dioica (Urticaceae)

Název: Invaze vs. expanze - záhadný původ široce rozšířeného druhu Urtica dioica (Urticaceae)
Řešitelé: Chrtek Jindřich (řešitel)
Rejlová Ludmila (člen řešitelského kolektivu)
Hořčicová (roz. Svobodová) Šárka (člen řešitelského kolektivu)
Urfus Tomáš (člen řešitelského kolektivu)
Vít Petr (člen řešitelského kolektivu)
Trávníček Pavel (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Číslo: GA 17-20201S
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019
Shrnutí: Cílem projektu je objasnit evoluční trendy v okruhu Urtica dioica, významné složce synantropní flóry, zejména vztahy mezi diploidními a zčásti reliktními taxony a původ (původní nebo zavlečený do Evropy) a evoluční historii mimořádně úspěšného tetraploida(ů).

Zpět na seznam