Skryté lidské aktivity v horských oblastech. Archeologický a paleoekologický výzkum na Šumavě.

Název: Skryté lidské aktivity v horských oblastech. Archeologický a paleoekologický výzkum na Šumavě.
Řešitelé: Svitavská Svobodová Helena (spoluřešitel)
Bobek Přemysl (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Číslo: GA 17-17909S
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019
Shrnutí: Výzkum lidských aktivit v horách těší v současné archeologii velkému zájmu. Nové nálezy posouvají tuto činnost do vyšších nadm. výšek a starších období. Dokládají výborné adaptační schopnosti člověka v drsných horských podmínkách již od neolitu. Většina dokladů je z vysokých pohoří z oblastí nad hranicí lesa. Archeologická prospekce v zalesněných oblastech nižších hor je však obtížná a lidské aktivity málo poznané. Jejich stopy jsou však přítomné jako antropogenní indikátory v pylových záznamech z horských rašelinišť. Jejich Interpretace je však stále nejednoznačná. Cílem projektu je objasnění lidské činnosti, a její vliv na vegetaci Šumavy.

Zpět na seznam