Stabilní ale dynamické: mechanismy určující dlouhodobou dynamiku diversity v temperátních trávnících

Název: Stabilní ale dynamické: mechanismy určující dlouhodobou dynamiku diversity v temperátních trávnících
Řešitelé: Pecháčková Sylvie (řešitel)
Herben Tomáš (spoluřešitel)
Kohout Petr (člen řešitelského kolektivu)
Skálová Hana (člen řešitelského kolektivu)
Krahulec František (člen řešitelského kolektivu)
Hadincová Věroslava (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: GA 17-05506S
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019
Shrnutí: Cílem rojektu je charakterizovat časové a časoprostorové struktury ve složení travinných společenstev, pro která máme prostorově explicitní dlouhodobá data, vysvětlit je pomocí meřitelných rozdílů ve vlastnostech druhů a experimentálně testovat potenciální mechanismy, které dané struktury vytvářejí.

Zpět na seznam