Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Integrovaný výzkum biodiverzity a taxonomie aerofytických zelených řas v ekosystému tropického deštného lesa 2006 - 2008
Vegetace ČR
Liší se vliv arbuskulárních mykorhizních hub na příjem a toleranci těžkých kovů hostitelskou rostlinou v závislosti na původu rostlinného a houbového symbionta? 2006 - 2007
Monitorování populace hořce jarního (Gentiana verna L.) v NPP Rovná 2006 - 2006
Evoluční dynamika diploině-polyploidních komplexů cévnatých rostlin 2006 - 2008
Development of single copy nuclear markers for the Asteraceae 2006 - 2006
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2010
Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2010
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
IAA600050616 Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
Vliv různých srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě některých travinných ekosystémů 2006 - 2008
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2010
Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva 2006 - 2008
Populacní biologie a genetická diversita blízce príbuzných hojných a vzácných druhu 2006 - 2008
GA206/06/1806 Molekulární systematika Ceratostomella-komplex a příbuzných peritheciálních askomycetů 2006 - 2008
IAA600050616 Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině 2006 - 2008
Které funkční vlastnosti rostlin jsou spojeny s druhovými změnami v různě obhospodařovaných loukách? 2006 - 2008
Evoluční dynamika diploině-polyploidních komplexů cévnatých rostlin 2006 - 2008
Evoluční dynamika diploině-polyploidních komplexů cévnatých rostlin 2006 - 2008