Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Priority druhové ochrany cévnatých rostlin 2006 - 2011
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2010
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2010
Taxonomická monografie málo známých skupin čeledi Potamogetonaceae 2006 - 2008
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2010
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2010
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
PHYLOGENY OF JUNCACEAE WITH SPECIAL EMPHASIS TO MONOPHYLETIC JUNCUS SECT. STYGIOPSIS 2006 - 2006
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2010
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
PHYLOGENY OF JUNCACEAE BASED ON COMPARISON OF CHLOROPLAST, NUCLEAR, MITOCHONDRIAL DATA AND MORPHOLOGY 2006 - 2006
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
Evolucní vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě 2006 - 2008
Vliv různých srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě některých travinných ekosystémů 2006 - 2008
GA206/06/1806 Molekulární systematika Ceratostomella-komplex a příbuzných peritheciálních askomycetů 2006 - 2008
Centrum pro výzkum biodiverzity 2006 - 2010
Development of single copy nuclear markers for the Asteraceae 2006 - 2006
IAA600050616 Interakce kapradinových porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi 2006 - 2010
Integrovaný výzkum biodiverzity a taxonomie aerofytických zelených řas v ekosystému tropického deštného lesa 2006 - 2008
Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva 2006 - 2008