Monitoring hořce jarního Gentiana verna L. subsp. verna v NPP Rovná u Strakonic v r. 2007

Název: Monitoring hořce jarního Gentiana verna L. subsp. verna v NPP Rovná u Strakonic v r. 2007
Řešitelé: Kirschnerová Ludmila (vedoucí – hlavní řešitel)
Rauch Ota (vedoucí – hlavní řešitel)
Moravcová Lenka (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: AOPK ČR
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Sledování výskytu G. verna v NPP Rovná r. 2007 navazuje na kontinuální 10leté záznamy. Produkce semen je studována od r. 1999, rozložení rostlin je zaznamenáváno do mikromap. V r. 2007 bylo započato se sledováním výšky hladiny spodní vody podle standardní metodiky. Stav zbytkové populace se postupně zhoršuje, doporučeny byly úpravy péče o lokalitu.

Zpět na seznam