Project Detail

Monitoring hořce jarního Gentiana verna L. subsp. verna v NPP Rovná u Strakonic v r. 2007

Name: Monitoring hořce jarního Gentiana verna L. subsp. verna v NPP Rovná u Strakonic v r. 2007
Researchers: Kirschnerová Ludmila (head – principal researcher)
Rauch Ota (head – principal researcher)
Moravcová Lenka (head – principal researcher)
Provider: AOPK ČR
Realization from: 2007
Realization to: 2007
Summary: Sledování výskytu G. verna v NPP Rovná r. 2007 navazuje na kontinuální 10leté záznamy. Produkce semen je studována od r. 1999, rozložení rostlin je zaznamenáváno do mikromap. V r. 2007 bylo započato se sledováním výšky hladiny spodní vody podle standardní metodiky. Stav zbytkové populace se postupně zhoršuje, doporučeny byly úpravy péče o lokalitu.

Back to List